Marij Preneel

Marij Preneel is sinds 2010 districtsschepen, van 2013 tot 2016 was ze voorzitster van het districtscollege in Borgerhout. Ze is bevoegd voor communicatie en wijkoverleg, openbare werken, groenvoorziening en afvalbeleid.

District / Afdeling: 

Borgerhout

Artikels

Ook de NMBS moet haar verantwoordelijkheid nemen voor het terrein van Spoor Oost. De gronden hebben een bestemming als gemeenschapsvoorzieningen - dat hebben ze tot op heden nog. Het overheidsbedrijf NMBS heeft het terrein geërfd.

De eerste vroege lentedag. Het vroeger zo beruchte Krugerpark in Borgerhout barst in een wip uit z’n voegen. Heel veel jong geweld met moeders en vaders creëren een prettige chaos. De sfeer is uitgelaten. Tegen het middaguur loopt de speeltuin letterlijk over, de kleine spruiten lijken wel ter plekke uit de grond te schieten. En ze komen soms van ver, met de fiets én de koelbox. Op uitstap naar het Krugerpark, ooit durven bedenken?

 

Op het kruispunt van de Noordersingel en de Stenenbrug staan sinds kort 'conflictvrije' verkeerslichten. Die maken het veiliger voor fietsers en voetgangers die bij groen licht oversteken. Eindelijk, want de nieuwe verkeerslichten werden al in 2007 (!) beloofd door de Vlaamse Overheid. In 2011 voerde Groen Borgerhout nog actie aan dit zwart punt. Maar er zijn nog meer gevaarlijke punten op gewestwegen die dringend moeten worden aangepakt.

Mee dan een op vier kinderen in de stad Antwerpen groeit op in armoede. In sommige buurten, zoals Antwerpen-Noord en oud-Borgerhout loopt dat aantal op tot meer dan vijftig procent. Het districtsbestuur van Borgerhout steekt alvast de handen uit de mouwen in de strijd tegen de armoede.

 

Vanaf 2015 rijdt de premetro onder de Turnhoutsebaan in de Reuzenpijp. Jammer genoeg gaat in Borgerhout alleen het station 'Zegel' open. Het premetrostation 'Drink', dat in het hart van oud-Borgerhout ligt, blijft dicht. De Lijn heeft geen geld, zegt ze. Rondom wonen ruim 22.000 mensen. Een groot deel van hen is aangewezen op het openbaar vervoer. Als de snelle, ondergrondse tram er komt, willen we daar ook gebruik van kunnen maken. Bovendien is het dé instap naar meer trams ondergronds.

 

Pagina's