Peter Waeterschoot

Peter zetelt in de Berchemse districtsraad voor Groen.

District / Afdeling: 

Berchem