Sven Geysemans

Sven Geysemans zetelde jarenlang voor Groen in de districtsraad in Wilrijk.

In oktober 2015 gaf hij de fakkel door aan Dirk Avonts.

District / Afdeling: 

Wilrijk

Artikels

In Wilrijk kennen we het fenomeen helaas al geruime tijd, lange rijen wachtende auto's in de Heistraat tijdens de spitsuren, van aan de tunnelmond in de Dokter Veeckmanslaan tot aan de lichten op het kruispunt met de Laarstraat. De stilstaande wagens zorgen voor een slechte luchtkwaliteit, geluidsoverlast en brengt de verkeersveiligheid van veel schoolgaande kinderen in het gevaar.

Streefbeeld A12Om Wilrijk leefbaarder te maken, is een hertekening van de A12 en zijn beruchte viaduct nodig. Architect Bart Van den Bossche en Groen Wilrijk maakten een streefbeeldstudie.

Welke Antwerpenaar droomt er niet van een gezonde, vlotte en veilige mobiliteitsoplossing voor de A12, de Boomsesteenweg, die WIlrijk in stukken splijt? Samen met enkele experten geloven wij dat het anders kan. Geen viaduct, maar tunnels. Geen geluidshinder, wel gezonde lucht. Ruimte voor pleintjes, parkeerzones, een vrije trambaan, veilige kruispunten & brede fietspaden. Te mooi om waar te zijn, denkt u? Graag meer weten? Kom naar onze plannen luisteren op onze open themavergadering. Uiteraard voorzien we veel ruimte voor uw vragen. Tot dan?

De A12 is een van de drukste wegen in ons land die voor een groot deel letterlijk boven de hoofden van de mensen dwars door het centrum van Wilrijk gaat. Ondanks de (oude) geluidsschermen veroorzaakt deze weg veel geluidshinder. Het is een grote en toenemende bron van luchtvervuiling in de reeds sterk vervuilde Wilrijkse omgeving. Het ziekmakende fijnstof wordt de laatste decennia door het nog stijgende gebruik van dieselbrandstof en evoluerende motorentechnologie fijner en gevaarlijker. Het viaduct is een werkelijke barriere die vijf wijken van het district vlakbij het centrum doormidden snijt. De ruimte onder het viaduct is een dode zone. Deze problematiek maakt het wonen, werken, naar school gaan, fietsen en wandelen langs de Boomsesteenweg onaantrekkelijk, problematisch en ongezond.

Het RUP Oudebaan omhelst de zone tussen de A12, de Oudebaan en de Moerelei. De zone omvat in de punt van deze ruimtelijke driehoek een tankstation, verderop winkels van Woodtex, Premaman, Tony Mertens, AS, … . De huidige bedrijvigheid omvat zo’n 15000m². In een eerste nota van het  toekomstige RUP is te lezen dat er op deze zone maar liefst 45000m² grootschalige detailhandel extra zou komen.

Pagina's