Tom Van den Borne

Tom Van den Borne is schepen in het district Antwerpen. Verantwoordelijk voor groendomein, leefmilieu, communicatie, stedelijk wijkoverleg en ontwikkelingssamenwerking.

District / Afdeling: 

Antwerpen

Artikels

Groen district Antwerpen is niet te spreken over wat het stedelijk college in Antwerpen Zuid van plan is. Amper een maand geleden gaf de districtsraad in Antwerpen een gunstig advies over het ruimtelijk uitvoeringsplan om de Konijnenwei eindelijk tot wijkpark in te richten. Nu beslist het college stoemelings om dit park uit het plan te schrappen. Bovendien wil het de Konijnenwei gedeeltelijk als parking gebruiken.

 

Den Dam en de Slachthuiswijk zullen er over enkele jaren helemaal anders uitzien. De bewoners vroegen de projectontwikkelaar en het stadsbestuur om samen te werken. Groen pleit ervoor tegemoet te komen aan de vragen van de buurt.

 

Het slachthuis is al vele jaren dicht, een aantal stadsgebouwen staat leeg en het

Pagina's