Wouter Van Besien

Wouter Van Besien is gemeenteraadslid en fractieleider voor de Antwerpse fractie in de gemeenteraad en lid van het Vlaams Parlement.

District / Afdeling: 

Stad Antwerpen
Borgerhout
Groen Nationaal

Artikels

In de haven van Antwerpen zou in de toekomst mogelijk teerzandolie verwerkt worden. Teerzandolie is de meest vervuilende fossiele brandstof op aarde. Groen vraagt dan ook in een motie om alles te doen om de invoer via en de verwerking in de Antwerpse haven te beletten.

Stemden voor de motie: Groen, sp.a, pvda
Stemden tegen de motie: N-VA, cdenv, OpenVLD, Vlaams Belang

 

"Ik heb de indruk dat er autootjes te beginnen fonkelen in de ogen van schepen, als er open ruimte beschikbaar komt"

Zo begon Wouter Van Besien zijn interpellatie over Spoor Oost op de gemeenteraad zonet. Enkel voor de parkeerfunctie en de evenementenfunctie worden er concrete plannen gemaakt. Maar garanties voor een buurtpark en voor aangename/veilige voetgangers- en fietsverbindingen zijn er nog niet. Groen vraagt in een motie om die garanties te bieden.

Stemden voor: Groen, sp.a en pvda

Groen Antwerpen dient vandaag bezwaar in tegen het ontwerp van wijziging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oosterweelverbinding. De Oosterweelverbinding blijft een fout project. Het is geen goed idee om een bijkomende snelweg door de stad te trekken, met alle lawaai en luchtvervuiling die dat met zich meebrengt.

De afgelopen 500 dagen kwam het Antwerpse college geregeld in

De Vlaamse regeringspartijen CD&V, N-VA en sp.a zien zogezegd wel iets in de overkapping van de ring. Maar, werd er vervolgens haastig aan toe gevoegd, dedrie partijen blijven wel fervent voorstander van de Oosterweelverbinding en het BAM-tracé. “De spade moet nu eindelijk in de grond”, verklaarde minister-president Kris Peeters. Eerst de Oosterweelverbinding realiseren, en dan zien we wel. Ook N-VA burgemeester De Wever en sp.a-kopstuk Yasmine Kerbache zitten op die lijn: combineer het BAM-tracé met de overkapping.

Pagina's