Wouter Van Besien

Wouter Van Besien is gemeenteraadslid en fractieleider voor de Antwerpse fractie in de gemeenteraad en lid van het Vlaams Parlement.

District / Afdeling: 

Stad Antwerpen
Borgerhout
Groen Nationaal

Artikels

Groen vindt het belangrijk om in alle transparantie haar mandaten en de bijhorende bezoldiging te communiceren. Daarom vinden jullie hierbij een overzicht van de mandaten die onze raadsleden in de gemeenteraad en OCMW-raad, in of namens de stad Antwerpen invullen.

 

“De vergoedingen die Antwerps N-VA-schepen Koen Kennis opstrijkt voor zijn veertig mandaten zijn helemaal niet zo ‘bescheiden’ als hij zelf zegt”, meent Groen-fractieleider Wouter Van Besien. “De inkomsten voor zijn zitje bij Intermixt alleen al bedragen naar eigen zeggen 22.000 euro per jaar. Dat is meer dan de bestuurders van Publipart opstreken. Maar ook de vergoedingen van Kennis bij BAM en PMV-Vlaanderen lopen voor zover wij weten in de tienduizenden euro per jaar." Groen eist nu volledige transparantie, van schepen Kennis én van het volledige Antwerpse college.

Een Antwerpse bestuurscoördinator die bevriende aannemers bevoordeelde, materiaal van de stad ontvreemdde en sjoemelde met diensturen, wordt door het stadsbestuur in bescherming genomen. Nochtans was de interne audit vernietigend. De bestuurscoördinator komt er met een tuchtstraf vanaf. Na meer dan een jaar aandringen, wil Groen nu antwoorden van burgemeester De Wever (N-VA).

“Het Oosterweeldossier zit volledig in de modder en de Vlaamse regering draagt daar zelf de verantwoordelijkheid voor”, zo reageert Wouter Van Besien (Groen) op de fundamentele kritiek van de auditeurs van de Raad van State. De Groen-fractieleider roept minister Ben Weyts (N-VA) op om zich niet verder vast te rijden in zijn eigen gelijk en dit rapport aan te grijpen om tot een historische consensus te komen.

 

Groen-fractieleider Wouter Van Besien roept in zijn nieuwjaarspeech de Antwerpse politici van links én rechts op om te stoppen met hun politieke spelletjes. “Het lijkt wel of de Antwerpse politici nog maar met 1 ding bezig zijn: zichzelf en hoe ze zich in 2018 zullen presenteren aan de kiezer. Met Groen willen we het hebben waar het echt om gaat: Antwerpen en hoe een betere stad maken waar iedereen zich thuis voelt. Het is tijd voor een nieuwe politiek.”

 

Pagina's