Wouter Van Besien

Wouter Van Besien is gemeenteraadslid en fractieleider voor de Antwerpse fractie in de gemeenteraad en lid van het Vlaams Parlement.

District / Afdeling: 

Stad Antwerpen
Borgerhout
Groen Nationaal

Artikels

Een OCMW runnen in een stad als Antwerpen is niet zo gemakkelijk. De stad kent heel wat complexe sociale problematieken, er zit niet zoveel geld in de stadskas en de politieke opinies binnen de OCMW-raad zijn heel uiteenlopend.

Groen roept het Antwerpse stadsbestuur op om een informatiecampagne op te starten om het vertrouwen tussen de Antwerpenaar en het politiekorps te herstellen. Dat vertrouwen is na verschillende brutale politieoptredens volgens Groen-fractieleider Wouter Van Besien bij heel wat Antwerpenaren geschonden. "Een campagne is nodig om duidelijk te maken dat onze Antwerpse agenten handelen vanuit een duidelijke gedragscode. Die laat zich  samenvatten als: respectvol, correct en hoffelijk."

De Antwerpse politie kwam de voorbije week verschillende keren in opspraak omwille van brutaal politieoptreden. Dit gaat ten koste van het vertrouwen van de burger en plaatst de 90% andere politiemensen die wel goed bezig zijn, in een slecht daglicht.

“De onzekerheid over de Saudische investeringen in de Antwerpse haven is de ideale aanleiding om het havenbeleid om te gooien.” Dat zegt Antwerps Groen-fractieleider Wouter Van Besien. Hij roept schepen Marc Van Peel (CD&V) en het Antwerpse havenbestuur op om niet langer te rekenen op investeringen uit schurkenstaat Saudi-Arabië en op zoek te gaan naar betrouwbare investeerders. “Laten we nu eindelijk de omslag maken naar een toekomstgerichte, duurzame industrie in de Antwerpse haven met als uitgangspunt meer jobs en minder vrachtwagens.”

Pagina's