Wilrijk

Groen Wilrijk zetelt momenteel met twee leden in de districtsraad. We voeren oppositie tegen een coalitie van N-VA, CD&V en Open Vld.
Karl Van den Brande - beter bekend als boer Karl van de kinderboerderij - legde op 8 mei 2015 de eed af als districtsraadslid. Hij volgde daarmee Wendy Geens op die jarenlang met veel enthousiasme en professionaliteit haar functie waarnam.
Sinds oktober 2015 krijgt Karl de steun van Dirk Avonts, die de fakkel overneemt van Sven Geysemans die jarenlang voorzitter en boegbeeld was van Groen Wilrijk. Dirk Avonts zetelt voor Groen ook in de OCMW-raad van Antwerpen wat hem in de districtsraad bijzonder goed van pas komt als het gaat over de verkoop van OCMW-gronden. Daarnaast blijft Groen Wilrijk vol overtuiging dossiers als het Ferrarisbos, de verkeersveiligheid in Wilrijk en de ISVAG-oven opvolgen en proberen we met concrete voorstellen de overlast van de A12 in het district te aan te klagen.

Volg ons ook op facebook!

Actueel

Geneesheer en Antwerps OCMW-raadslid Dirk Avonts zetelt vanaf 1 oktober als kersvers raadslid voor Groen in de districtsraad van Wilrijk. Hij volgt Sven Geysemans op, die ontslag neemt om persoonlijke redenen. Als nieuwe fractieleider heeft Avonts duidelijke ambities. Een groener Wilrijk met een nieuwe invulling voor het Ferrarisbos, de A12 onder de grond, en een snelheidsbeperking op de R11.

Zes op de tien Antwerpenaren (61%) is voorstander van een volledige overkapping van de Ring. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau iVox. Het merendeel van de Antwerpenaren vindt ook dat het huidige Oosterweeltracé fout is en verder weg moet van de stad. Voor Groen-fractieleider Wouter Van Besien is de boodschap van de Antwerpenaar duidelijk: “Overkap de hele Ring, leg het tracé meer naar het noorden, betrek Ringland en geef de mensen een duidelijk perspectief.”

De Neerlandwijk is reeds lang het slachtoffer van transit- en sluipverkeer van en naar de Kernenergiestraat. Vooral de Schuurveldlaan en Edenlaan zijn hier de dupe van. Deze zijn quasi rechtlijnige verbindingswegen tussen de Planetariumlaan, de Atomiumlaan en de Kernenergiestraat. Reeds in 1987 hebben enkele bewoners een dossier hieromtrent opgesteld en overhandigd aan de lokale overheid. Sinds de komst en de uitbreiding van IKEA en Mediamarkt is de verkeerssituatie er erger op geworden.

In Wilrijk kennen we het fenomeen helaas al geruime tijd, lange rijen wachtende auto's in de Heistraat tijdens de spitsuren, van aan de tunnelmond in de Dokter Veeckmanslaan tot aan de lichten op het kruispunt met de Laarstraat. De stilstaande wagens zorgen voor een slechte luchtkwaliteit, geluidsoverlast en brengt de verkeersveiligheid van veel schoolgaande kinderen in het gevaar.

Streefbeeld A12Om Wilrijk leefbaarder te maken, is een hertekening van de A12 en zijn beruchte viaduct nodig. Architect Bart Van den Bossche en Groen Wilrijk maakten een streefbeeldstudie.

Welke Antwerpenaar droomt er niet van een gezonde, vlotte en veilige mobiliteitsoplossing voor de A12, de Boomsesteenweg, die WIlrijk in stukken splijt? Samen met enkele experten geloven wij dat het anders kan. Geen viaduct, maar tunnels. Geen geluidshinder, wel gezonde lucht. Ruimte voor pleintjes, parkeerzones, een vrije trambaan, veilige kruispunten & brede fietspaden. Te mooi om waar te zijn, denkt u? Graag meer weten? Kom naar onze plannen luisteren op onze open themavergadering. Uiteraard voorzien we veel ruimte voor uw vragen. Tot dan?

De A12 is een van de drukste wegen in ons land die voor een groot deel letterlijk boven de hoofden van de mensen dwars door het centrum van Wilrijk gaat. Ondanks de (oude) geluidsschermen veroorzaakt deze weg veel geluidshinder. Het is een grote en toenemende bron van luchtvervuiling in de reeds sterk vervuilde Wilrijkse omgeving. Het ziekmakende fijnstof wordt de laatste decennia door het nog stijgende gebruik van dieselbrandstof en evoluerende motorentechnologie fijner en gevaarlijker. Het viaduct is een werkelijke barriere die vijf wijken van het district vlakbij het centrum doormidden snijt. De ruimte onder het viaduct is een dode zone. Deze problematiek maakt het wonen, werken, naar school gaan, fietsen en wandelen langs de Boomsesteenweg onaantrekkelijk, problematisch en ongezond.

Het RUP Oudebaan omhelst de zone tussen de A12, de Oudebaan en de Moerelei. De zone omvat in de punt van deze ruimtelijke driehoek een tankstation, verderop winkels van Woodtex, Premaman, Tony Mertens, AS, … . De huidige bedrijvigheid omvat zo’n 15000m². In een eerste nota van het  toekomstige RUP is te lezen dat er op deze zone maar liefst 45000m² grootschalige detailhandel extra zou komen.

Groen Wilrijk sprak op de Dag van het Park met verschillende Wilrijkenaars en luisterde naar hun wensen.

Woensdag 23 april organiseert Groen een mobiliteitsavond in Wilrijk. Alle geïnteresseerde Wilrijkenaars zijn welkom! We lichten onze visie op de A12 en de R11(bis) toe. Bart Van den Bossche, architect en lid van Groen, licht onze visie op de A12 toe. We verwelkomen ook Ingrid Pira i.v.m. onze visie op de R11(bis).

 

Pagina's