Wilrijk

Groen Wilrijk zetelt momenteel met twee leden in de districtsraad. We voeren oppositie tegen een coalitie van N-VA, CD&V en Open Vld.
Karl Van den Brande - beter bekend als boer Karl van de kinderboerderij - legde op 8 mei 2015 de eed af als districtsraadslid. Hij volgde daarmee Wendy Geens op die jarenlang met veel enthousiasme en professionaliteit haar functie waarnam.
Sinds oktober 2015 krijgt Karl de steun van Dirk Avonts, die de fakkel overneemt van Sven Geysemans die jarenlang voorzitter en boegbeeld was van Groen Wilrijk. Dirk Avonts zetelt voor Groen ook in de OCMW-raad van Antwerpen wat hem in de districtsraad bijzonder goed van pas komt als het gaat over de verkoop van OCMW-gronden. Daarnaast blijft Groen Wilrijk vol overtuiging dossiers als het Ferrarisbos, de verkeersveiligheid in Wilrijk en de ISVAG-oven opvolgen en proberen we met concrete voorstellen de overlast van de A12 in het district te aan te klagen.

Volg ons ook op facebook!

Actueel

Het huidige stadsbestuur vindt dat de uitbating van een kinderboerderij  geen kerntaak van de stad is. Schepen voor jeugd Nabilla Ait Daoud (NV-A)  schetste eind vorig jaar hoe de boerderij gerund moet worden nadat Boer Karl in februari op pensioen gaat: “De kinderboerderij moet zelfbedruipend zijn. We gaan dan ook op zoek naar een private partner die de kinderboerderij commercieel kan uitbaten”.

Nog belangrijker dan het plezier van tuinieren is het feit dat volkstuintjes het sociale weefsel echt versterken. Als er te weinig volkstuintjes zijn, dan zouden vooral mensen die in armoede leven het voorrecht moeten hebben om er eentje te kunnen beheren. Want daardoor versterken zij hun sociale contacten. Leefloners kunnen er ook hun beschikbaar inkomen mee helpen verruimen.

 

Op 3 september stelden we vast dat een derde van het Ferrarisbos, een historisch en ecologisch waardevol bos met 250 jaar oude eiken, was gekapt. Zo moest een waardevol stuk bos verdwijnen voor een zoveelste kantoorgebouw in Wilrijk. Groen Wilrijk reikt nu de hand aan alle andere fracties: laat ons, na ons eerder unaniem uitgebrachte negatieve advies naar de stad Antwerpen tegen de kap, nu een gezamenlijke én duurzame actie ondernemen. We werken een ruimtelijk uitvoeringsplan uit, met als doel het resterende deel van het Ferrarisbos te beschermen.

Boer Karl, verantwoordelijke en huisbewaarder van de Kinderboerderij, had zich de toekomst van de boerderij na zijn gepland vertrek op 1 februari wel anders voorgesteld. Het feestweekend van 5 en 6 oktober had nogmaals overduidelijk het pedagogische en sociale belang aangetoond van de huidige werking. Volkomen in tegenspraak met de nieuwe visie van het stadsbestuur!

 

De stad is niet langer van iedereen en straks de Kinderboerderij in Wilrijk ook niet meerHet stadsbestu

Pagina's