Young Antwerp Meetup - Multiculturaliteit in het onderwijs

Om multiculturaliteit in alle facetten van het onderwijs te laten doorsijpelen is het opportuun om op zoek te gaan naar multiculturele onderwijsprojecten waarbij culturele diversiteit gedeeld kan worden onder de leerlingen.


Reageer als eerste op dit idee

Hoe zou jij dit idee benoemen?
Check je e-mail om je account te activeren.