Districtsraad Hoboken vraagt maatregelen voor verkeersveiligheid aan het stadsbestuur

In 2015 voerde Groen Hoboken reeds actie voor een conflictvrije inrichting op de St. Bernardsesteenweg.  Na het dodelijk ongeval in oktober op het kruispunt Hendriklei-Sint-Bernardsesteenweg, keurde de districtsraad van Hoboken op initiatief van Groen, unaniem een advies aan het stadsbestuur goed. De districtsraad vraagt aan de stad om een dossier 'conflictvrije kruispunten in Hoboken' op te starten. Lees verder

Groene plannen in Deurne

In 2018 zet Groen Deurne haar derde jaar mee besturen in, dat meteen ook het laatste jaar is van deze legislatuur. Pas in de helft ervan stapten we in de meerderheid, om ons vol overtuiging in te zetten voor een groener en socialer beleid in Deurne. Met de goedkeuring van de budgetten voor 2018 gisteren op de districtsraad, is het daarom tijd voor een stand van zaken! Lees verder

Antwerps college zet door met mega-bouwproject voor Land Invest Group

Het Antwerps college zet de lichten op groen om samen met Land Invest Group een mega-bouwproject met onder meer vier hoge woontorens te realiseren op de Slachthuissite.  Lees verder

Groen dient klacht in tegen Antwerps stadsbestuur wegens schending gedragscode

Groen dient een klacht in bij het integriteitsbureau tegen het Antwerps stadsbestuur. Reden: de dubieuze banden met vastgoedontwikkelaar Land Invest Group. Lees verder

Gitschotel popt!

De districten Berchem en Borgerhout slaan de handen in elkaar voor Gitschotel Popt. Elf creatievelingen doen hun ding in een leegstaand pand in Berchem en een in Borgerhout. “De bewoners en handelaars slaan de handen in elkaar met de ambitie om de Gitschotellei als een levendige as te laten voortbestaan”, zegt Borgerhouts districtsschepen voor Middenstand Luc Moerkerke.  Lees verder