Petitie: Stop de bomenkap op de Kaaien!

In de finale plannen voor de heraanleg van de Zuiderkaaien worden 107 bomen gekapt!

Zowel in het voorontwerp, het ontwerp, als in de definitieve versie, verdween er bij de werken aan de Cockerillkaai, De Gerlachekaai, de Ledeganckkaai en D'Herbouvillekaai geen enkele boom. Maar nadat het district Antwerpen een positief advies gaf, werd het definitieve ontwerp plots herzien.

Geen duurzame oplossing en geen overleg.

Men kwam centimeters te kort voor de rijbaan, maar in plaats van op zoek te gaan naar een duurzame oplossing in overleg, koos men zonder verpinken om de bomen te kappen. Het is duidelijk dat voor dit bestuur parkeerplaatsen belangrijker zijn dan groen.

In totaal over de hele Kaaien worden 200 gezonde bomen gekapt. Bomen die niet ziek zijn en nog voldoende mogelijkheden om stevig door te groeien. Dit is niet onze keuze.

Teken mee om het evenwicht terug te herstellen.

1. Meer creativiteit om groen te bewaren in Antwerpen

2. Volwaardige inspraak van de districten en overleg met de buurt

Al 1.466 ondertekenaars! Op naar 2.000
73%

Ja, ik teken

Door deze petitie te ondertekenen ga je akkoord dat Groen je gegevens verwerkt en bijhoudt volgens haar privacybeleid. Als je aanvinkt dat je e-mails wilt ontvangen, houden we je op de hoogte volgens je interesses. Je kan je gegevens opvragen, laten verbeteren of laten verwijderen.