Petitie: Stop de bomenkap op de Kaaien!

In de finale plannen voor de heraanleg van de Zuiderkaaien worden 107 bomen gekapt!

Zowel in het voorontwerp, het ontwerp, als in de definitieve versie, verdween er bij de werken aan de Cockerillkaai, De Gerlachekaai, de Ledeganckkaai en D'Herbouvillekaai geen enkele boom. Maar nadat het district Antwerpen een positief advies gaf, werd het definitieve ontwerp plots herzien.

Geen duurzame oplossing
en geen overleg.

Men kwam centimeters te kort voor de rijbaan, maar in plaats van op zoek te gaan naar een duurzame oplossing in overleg, koos men zonder verpinken om de bomen te kappen. Het is duidelijk dat voor dit bestuur parkeerplaatsen belangrijker zijn dan groen.

In totaal over de hele Kaaien worden 200 gezonde bomen gekapt. Bomen die niet ziek zijn en nog voldoende mogelijkheden om stevig door te groeien. Dit is niet onze keuze.

Teken mee om het evenwicht terug te herstellen.

1. Meer creativiteit om groen te bewaren in Antwerpen

2. Volwaardige inspraak van de districten en overleg met de buurt

Al 678 ondertekenaars! Op naar 750
90%

Ja, ik teken

Door deze petitie te ondertekenen ga ik akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens door Groen.

Laatste ondertekeningen

Peter Borgers
Jeroen Van Rensbergen
Stefaan Loncke
Ivo franck
Anne-Marie Beirens
Linda Verhulst
erna van den Broeck
Hans Dockx
Margot Bloemen
Osilama Azebeokkhay
Lieve Stallaert
Ria Pacquee
Robert De Ridder
lena michiels
Maria Wyns
Merlijn Beullens
Emélie Nicolaï
Charlotte Cottyn
Gerda Gerené
Martine De Boeck
Nele Samson
Bart Vaningelgem
Jill Bertels
Pieter Van der Schoot
Luc Luyckx
Martiene Stevens
Anouk Lejeune
Ka De Groote
Sonja Staes