Groen Deurne wilt terug mee besturen vanaf 2025! 

Wij willen van Deurne een groener Deurne maken: gezonde lucht, verkeersveilige straten, groene (adem)ruimten, plaats om te spelen, bruisende wijken waar iedereen meetelt. We willen samen met ú de volgende jaren gaan voor een nog menselijker, gezonder, eerlijker Deurne. Dit is voor ons basisdemocratie. En daar zijn wij best wel trots op.

De open ruimte is onze gemeenschappelijke huiskamer. We werken aan groenverbindingen, gaan voor klimaatvriendelijke wijken en versterken de duurzame initiatieven. Deurne heeft alles in zich om hét fietsdistrict van Antwerpen te zijn. Veel van de Deurnenaren verplaatsen zich al op de fiets. Maar voor vele anderen zijn er nog drempels. Veiligheid voor alle verkeersdeelnemers staat bovenaan ons lijstje. 

Deurne moet een plaats zijn waar iedereen zich thuis voelt. Leefbaarheid van de wijken staat hierin centraal. Veilige, schone buurten, waar ruimte is voor ontmoeting zijn de aspecten waar Groen voor gaat. Burger en overheid staan nog te vaak tegenover elkaar. Dat is niet ons idee! Wij zien ze als partners, die samen de beste oplossingen zoeken. We betrekken actief alle groepen bij de ontwikkeling van ons beleid. Iedereen doet mee want iedereen telt mee.

Hoe we onze vrije tijd indelen, bepaalt voor een groot deel wie we zijn en hoe we ons voelen. Het verenigingsleven is het bindmiddel van onze samenleving. Niet alleen de klassieke verenigingen, maar ook de buurtcomités en de burgerinitiatieven brengen leven in de brouwerij. Ook de culturele hotspots, zoals Cinema Rix, het Cultuurcentrum Deurne, de bibliotheken, enzovoort, verrijken Deurnenaren op alle vlakken. Al deze culturele onderdelen verdienen ook de komende jaren onze aandacht.

Spotlight Petitie

Onderteken de petitie

Al 222 ondertekenaars! Op naar 500
We vragen met aandrang om De E313 West niet te verbreden. Geen extra autocapaciteit op de E313 West te voorzien. Waarom? Omdat er dan minder groen, slechtere lucht en no...
Ik teken de petitie →

De mensen van Groen

Deurne

Arber Halili

Districtsraadslid Deurne. 

Steven Van Bockstal

Districtsraadslid Deurne. 

Giuliana Chirinos Saavedra

Districtsraadslid Deurne en ondervoorzitter Groen Antwerpen.

Skrolan Hugens

Districtsraadslid Deurne. 

Mathijs Post

Districtsraadslid Deurne.