Nieuws

Categorieën

Groen vraagt uitstel deadline Meld Je Aan
Groen wil in april een districtsraad in elk district
Isvag: Groen eist dat stadsbestuur kiest voor alternatieven
Stad Antwerpen wil af van woonwagenbewoners
Vacature politiek opbouwwerker
Groen Antwerpen voert actie tegen betalend maken fietsparking Astridplein
Groen Antwerpen vraagt dringende wijziging van bouwcode in functie van parkeernorm
Groen Borgerhout zal bezwaar indienen tegen de Hollandse knoop
Antwerpse adviesraad voor milieu wordt afgeschaft
Groen eist extra investeringen in de cultuursector
Red tram 8 & 24
Stadsbestuur verlaagt zichzelf tot loopjongen van Ineos
Groen dient bezwaar in tegen bomenkap Ineos
2,5 miljard liter grondwater simpelweg de riolering in
Een kleurloos loket weerspiegelt de superdiversiteit van onze stad niet
Toeristen welkom, vuile lucht niet
Nood aan lokale ondersteuning van het tijdelijke opvangcentrum Fedasil
Geen autostrade van 120 meter door de stad!
100 dagen De Wever II: geen coalitie om te kopiëren
Petitie: Stop de bomenkap op het Tramplein
Uitbreiding Lage Emissie Zone: stad legt effectenstudie schaamteloos naast zich neer en kiest niet voor de gezondheid van de Antwerpenaar
Geen vergunning nieuwe verbrandingsoven
Stadsbestuur wijzigt plannen slachthuissite niet
Nieuw voorzittersduo Jong Groen Antwerpen
Groen stelt naam Delwaide-dok in vraag