Nieuws

Categorieën

Groen eist extra investeringen in de cultuursector
Red tram 8 & 24
Stadsbestuur verlaagt zichzelf tot loopjongen van Ineos
Groen dient bezwaar in tegen bomenkap Ineos
2,5 miljard liter grondwater simpelweg de riolering in
Een kleurloos loket weerspiegelt de superdiversiteit van onze stad niet
Toeristen welkom, vuile lucht niet
Nood aan lokale ondersteuning van het tijdelijke opvangcentrum Fedasil
Geen autostrade van 120 meter door de stad!
100 dagen De Wever II: geen coalitie om te kopiëren
Petitie: Stop de bomenkap op het Tramplein
Uitbreiding Lage Emissie Zone: stad legt effectenstudie schaamteloos naast zich neer en kiest niet voor de gezondheid van de Antwerpenaar
Geen vergunning nieuwe verbrandingsoven
Stadsbestuur wijzigt plannen slachthuissite niet
Nieuw voorzittersduo Jong Groen Antwerpen
Groen stelt naam Delwaide-dok in vraag
Groen verheugd om stappen vooruit in Oosterweeldossier
Groen vraagt klimaatbegroting voor Antwerpen
Nieuwjaarsboodschap Wouter Van Besien
Grote verbinding voornamelijk tussen De Wever I en De Wever II
"Samen maken we Borgerhout" - Groen stelt samen met SP.A en PVDA nieuw bestuursakkoord en districtsbestuur voor
Groen, PVDA en sp.a starten onderhandelingen in Borgerhout
Groen buiten de coalitie gehouden: een gemiste kans voor Deurne
Groen ziet geen trendbreuk in voorstellen De Wever
Groen vraagt definitieve sluiting afvaloven Wilrijk