Groen vraagt meer openbare toiletten in Antwerpen

11 April 2024

Groen vraagt meer openbare toiletten in Antwerpen

Voor een half miljoen Antwerpenaren zijn er op dit moment 51 openbare toiletten. Bovendien zijn die niet altijd open en niet altijd toegankelijk voor meisjes en vrouwen, mensen met medische noden of minder mobiele mensen. Dat moet echt anders.

Antwerpen, 11 april 2024 - Met een zelfgemaakte wegwijzer wees Groen vandaag in het Stadspark mensen de weg naar het dichtstbijzijnde toilet. De partij klaagt met de actie het gebrek aan openbare toiletten in Antwerpen aan. Fractieleider Ilse van Dienderen: "Voor een half miljoen Antwerpenaren zijn er op dit moment 51 openbare toiletten. Bovendien zijn die niet altijd open en niet altijd toegankelijk voor meisjes en vrouwen, mensen met medische noden of minder mobiele mensen. Dat moet echt anders."

In Brussel of Parijs lukt het wel. Met een geïntegreerd plan voorziet men daar toegankelijke toiletten in openbare gebouwen of op het openbaar domein, duidelijk bewegwijzerd, mét incentives naar lokale handelaars, zoals bijvoorbeeld het 'netwerk gastvrije toiletten'. In Antwerpen moeten we het stellen met drie pilootprojecten.

Het stadspark is een sprekend voorbeeld van waar dat toe leidt: mensen doen hun behoefte in het wild. Districtsschepen Tom Van den Borne: "Al in 2022 keurde de voltallige Antwerpse districtsraad een motie goed om de stad aan te sporen werk te maken van toegankelijke openbare toiletten in het park. Jammer genoeg kwam er vanuit het stadsbestuur nooit reactie op."

In 2023 gaf het stadsbestuur bijna 28.000 euro uit om van eind juni tot eind september toiletten te voorzien in het stadspark. Zonder bewegwijzering, zonder verwijzing op de website,... Gevolg: weinig succesvol pilootproject. Het Rivierenhof toont dat het anders kan. Daar heeft de provincie geïnvesteerd in propere toiletten, naast het kasteel, toegankelijk voor iedereen.

Ilse van Dienderen: "Het stadsbestuur ligt duidelijk niet wakker van een aanbod aan propere toegankelijke toiletten die 24 op 24 open zijn. Hiermee zet ze meisjes, vrouwen, personen met medische aandoeningen, minder mobiele mensen, maar ook toeristen ... in de kou. Wij willen 200 toiletten op het openbaar domein en lokale handelaars daarbij betrekken, naar voorbeeld van Brussel en Parijs. Met duidelijke bewegwijzering". In april zal Groen deze motie in de gemeenteraad voorleggen.

Van den Borne besluit: "Als district investeren we hier in het stadspark. We verwachten dan ook van het stadsbestuur een dringende oplossing voor het gebrek aan openbare toiletten. Hier, en elders in de stad."