Slechte fietspaden cadeau

16 April 2024

Deurne

Slechte fietspaden cadeau

Extra fietspaden cadeau krijgen van schepen Kennis? Dat blijkt een koude douche. De gekozen fietspaden zijn bedenkelijk en de heraanleg maakte het in sommige gevallen zelfs slechter. Tot grote verwondering bleek het districtsbestuur niet betrokken bij de uitwerking. Nochtans vallen deze fietspaden onder de bevoegdheid van het district.

Ons districtsraadslid Steven Van Bockstal interpelleerde het college in verband met de aanleg van de fietspaden.

Deze maand is een deel van de Jan Welterslaan aangepakt. Ondanks dat hier nog niet het volledig fietspad werd vervangen, is er ondertussen ook aan de Alfons Schneiderlaan al een gedeelte van de stoepsteen vervangen door asfalt. Het asfalt is direct tot tegen de stoepstenen gegoten: dus zonder boordsteen tussen de stoepstenen en het asfalt van het fietspad. Hierdoor drukt het asfalt sommige stoepstenen naar beneden. Neem daar de dikte van de asfaltlaag bij en je creëert hier en daar enkele centimeters niveauverschil. Dit leidt tot gevaarlijke situaties voor voetgangers, fietsers, maar zeker voor personen die zich voortbewegen met hulpmiddelen, zoals een rolstoel of wandelstok.

Goede fietspaden worden aangepakt, slechte paden blijven liggen

De volgende straten staan nog op de planning: Eksterlaar, Boekenberglei (tussen Ruimtevaartlaan en Drakenhoflaan), Jozef Verbovenlei, Gallifortlei en Menegemlei. Wat opvalt is dat er hier fietspaden tussen zitten die nog in nagenoeg perfecte staat zijn. Bijvoorbeeld aan het stuk Boekenberglei of de Alfons Schneiderlaan, waar het enige obstakel van het fietscomfort de vele wagens en bestelwagens zijn die vaak tot halverwege op het fietspad geparkeerd staan. Het fietspad van de Dascottelei daarentegen heeft op sommige plaatsen veel verzakkingen, waardoor het bij regenachtige dagen slalommen is tussen de plassen. Dit fietspad staat niet op de lijst van fietspaden die aangepakt zullen worden. Daarnaast zijn er ook enkele stukken rijbaan en stoep in Deurne die wel eens een opfrisbeurt zouden kunnen gebruiken.

Het roept bij vragen op hoe prioriteiten worden gesteld. Steven: "In het dossier van de fietspaden van Koen Kennis kan aankondiging en uitvoering plots binnen een tijdsspanne van minder dan 2 maanden. Het lijkt alsof hier snel tegen het einde van de legislatuur lukraak fietspaden worden heraangelegd om dan bij de verkiezingen te kunnen opscheppen met cijfers van kilometers geasfalteerd fietspad. Dit ten koste van een doordachte kwalitatieve uitvoering.”

District buiten spel geplaatst

Steven stelde op de districtsraad hierover dan ook enkele vragen aan het districtsbestuur. Uit de antwoorden van districtsburgemeester Tjerk Sekeris (N-VA) bleek dat het district niet is geraadpleegd, enkel geïnformeerd over de aanleg. Dit is dus een top-down beslissing vanuit de stad. Wat blijk geeft dat het districtscollege en de districtsraad niet serieus genomen worden op stadsniveau. Ook de verdeling tussen de districten is opmerkelijk. District Antwerpen legt al jaren prioriteiten bij de heraanleg van fietspaden en bekostigde dit zelf. Borgerhout krijgt slechts een stuk Bikschotelaan heraangelegd.