Het kan anders. Onze groene recepten inspireren voor een menselijker, eerlijker en gezonder beleid. Onze stem klinkt steeds luider, dus sluit je aan!

Wij pleiten voor een verkeer op maat van de bewoners: onze kinderen fietsen veilig naar school en naar hun hobby`s, auto`s zoveel mogelijk buiten het centrum en sterk openbaar vervoer van en naar het centrum. We zetten in op heraanleg van (fiets)straten, wijkcirculatieplannen en de aanpak van 'zwarte punten'.

Gezondheid staat ook centraal: propere lucht, zichtbaar groen en minder lawaai: een stad kan ook een stille oase zijn, als we de juiste keuzes maken. Laat ons beginnen met de ring te overkappen en overal extra groen in te planten.

Berchem is een superdivers district: de variatie aan gemeenschappen is onze kracht. We willen deze vorm van samenleven in diversiteit versterken: hier is niemand een tweederangsburger!

Leefbaarheid, gezondheid, samenleven in diversiteit - daar staat Groen Berchem voor.

De mensen van Groen

District Berchem

Kris Van Aelst

Districtsraadslid en voorzitter Groen Berchem. 

Lucy Verbraeken

Districtsraadslid en fractieleider Berchem. 

Erkan Ozturk

Districtsraadslid Berchem.

Clara Willemse

Districtsraadslid Berchem.