Het bouwproject aan het Mariahof is (tijdelijk) van de baan!

12 Februari 2023

Berchem

Het bouwproject aan het Mariahof is (tijdelijk) van de baan!

"De buurt moet toch niet boeten voor een slecht doordacht dossier op het bureau van de projectontwikkelaar?"

Het megalomane bouwproject aan het Mariahof is voorlopig van de baan. De projectontwikkelaar heeft de aanvraag tot bouwvergunning zelf ingetrokken en zal delen van het project herbekijken. Dit gebeurde nadat de Vlaamse regering op aanzet van het beroep van de buurt het wegtracé en rooilijnplan vernietigd - en terecht.

We eisen nu dat het districtsbestuur van Berchem een bemiddelende rol zal opnemen om de buurt en het bouwbedrijf rond de tafel te krijgen, opdat het project in dienst zal komen te staan van de noden van de buurt en niet omgekeerd. Leefbaarheid en oog voor de noden van de buurt horen op de eerste plaats te komen.

We vragen ons trouwens af waarom een bouwbedrijf per se acht hoog wil bouwen, terwijl dit zonneklaar niet past binnen de buurt. We vermoeden dan dat het project niet rendabel is in een bescheidenere vorm, wat ons luidop doet denken: "De buurt moet toch niet boeten voor een slecht doordacht dossier op het bureau van de projectontwikkelaar?"