Naar een stad zonder dakloosheid

27 Maart 2024

Naar een stad zonder dakloosheid

Deze cijfers mogen niet verbazen. Het is teken van een tekortschietend Vlaams én Antwerps woonbeleid. Terwijl de wooncrisis in onze stad compleet is.

Antwerpen, 27 maart 2024 - Vandaag werden de resultaten van de eerste telling van dak- en thuislozen in Antwerpen, in samenwerking met de KU Leuven en de Koning Boudewijnstichting, bekendgemaakt. "Deze telling geeft een beter inzicht in de omvang en de aard van dak- en thuisloosheid in onze stad", zegt Bogdan Vanden Berghe van Groen. "Maar de resultaten zijn shockerend. Met 3.454 dak- en thuislozen in onze stad is de situatie onrustwekkend. Dat is een klein dorp."

Op het moment van de telling verbleven 8 kinderen in de openbare ruimte, maar liefst 179 kinderen in een niet-conventionele ruimte zoals een garage, auto, kraakpand of een tent. 116 kinderen vertoefden in woningen met dreigende uithuiszetting. Daarnaast verbleven nog eens 223 kinderen bij gebrek aan een woning bij familie of vrienden, woonden 368 kinderen in een opvangvoorziening voor thuislozen en verbleven nog eens 16 kinderen in een instelling.

"Het is hartverscheurend dat 910 kinderen in onze stad geen stabiele thuis hebben. Honderden kinderen die dagelijks onzeker zijn waar ze de volgende dag gaan slapen. Dit is een schandvlek op onze stad. Een vaste woning zoeken voor élk van die kinderen en hun ouders, zou de eerste opdracht van elk beleidsniveau moeten zijn. 910 kinderen zonder een vaste thuis, dat is een grote schandvlek. Niemand in deze stad verdient het om dak- of thuisloos te zijn", aldus Vanden Berghe. 

"Deze cijfers mogen niet verbazen. Het is teken van een tekortschietend Vlaams én Antwerps woonbeleid. Terwijl de wooncrisis in onze stad compleet is. Tegelijk is het de oogst van een falend zorgsysteem in Vlaanderen waar men er niet in slaagt om mensen met een zorgproblematiek tijdig te behandelen", zegt Vanden Berghe. "Er is een tekort aan huurwoningen met een huurprijs tussen 500 en 750 euro, maar ondertussen worden er dure opbrengsteigendommen gebouwd. 40.000 mensen in Antwerpen staan op de wachtlijst van een sociale woning, maar schepen Van Doesburg wilt er geen bijbouwen. Deze legislatuur kwam er géén énkele extra woning bij en momenteel staan er 2.500 sociale woningen leeg."

Groen dringt aan op een beleid om dak- en thuisloosheid te stoppen, naar het voorbeeld van Finland. Daar is het aantal dak- en thuislozen op weg naar nul, dankzij een slimme aanpak genaamd 'Housing First'. Daklozen krijgen er eerst een woning, en pas daarna krijgen ze extra hulp als ze dat willen. Groen pleit voor een vergelijkbare aanpak in Antwerpen, waarbij de beschikbaarheid van betaalbare woningen en een snelle toegang tot basishuisvesting essentieel zijn.

Vanden Berghe: "Alles begint bij een ambitieus woonbeleid met verschillende woonvormen op maat: véél meer sociale woningen, meer huurwoningen met een huurprijs tussen 500 en 750 euro, collectieve woonprojecten met aparte kamers en begeleiding voor kwetsbare groepen, en het herbestemmen van leegstaande gebouwen met aparte kamerwoningen. Terwijl we met Groen in de federale regering de armoedeuitkeringen, de minimumlonen en de minimumpensioenen de laatste jaren optrokken, investeerde de Vlaamse regering onvoldoende in sociale huisvesting en zorg. Ook Antwerpen deed te weinig inspanningen. Het wordt hoog tijd dat Schepen Van Doesburg, Minister Diependaele en Schepen Scheck gaan samenwerken om van Antwerpen een stad zonder dakloosheid te maken."