Borgerhout

In Borgerhout zijn we met Groen stevig aanwezig in de meerderheid. Naast districtsburgemeester Marij Preneel hebben we nog 4 groene raadsleden. Omar Al Jattari, Nadia Bachgada, Inge Jooris en Seppe Geerts. Inge Jooris is fractievoorzitter van Groen en sp.a. Deze twee partijen vormen samen met coalitiepartner PVDA+ en onafhankelijk raadslid Luc Moerkerke de meerderheid in Borgerhout. Marij Preneel is binnen het schepencollege bevoegd voor onder andere mobiliteit, communicatie en groenvoorziening. 

Actueel

Borgerhout heeft er sinds kort een nieuw plein bij: het Vinçotteplein. Het plein is gelegen tussen de Vinçottestraat, de Kattenberg en de Cronjéstraat. Vandaag wordt het officieel geopend. Districtsschepen van Publiek Domein Roger Koreman is trots op het resultaat: “Er was al een plein, maar door de heraanleg is het plein veel groter geworden. Het Vinçotteplein loopt nu van gevel tot gevel, er is geen ruimte meer voor doorgaand verkeer. Het voetbalveld werd volledig vernieuwd, en de banken aan de rand van het gras nodigen uit om er gezellig te blijven zitten.

Vandaag stapte schepen Van de Velde met een voorontwerp-groenplan naar de pers. Dat is merkwaardig, want geen enkel district was hiervan op de hoogte. Nochtans is dit een gemengde bevoegdheid, iets waar je logischerwijs over samenwerkt. 

De districtsraad verklaarde Borgerhout op 22 juni TTIP-vrij.

 

28 mei is de laatste dag om bezwaar in te dienen tegen de bouwaanvraag voor een deel van de voorbereidende werken van de Oosterweelverbinding. De bouwaanvraag gaat over

Pagina's