Borgerhout

In Borgerhout zijn we met Groen stevig aanwezig in de meerderheid. Naast districtsburgemeester Marij Preneel hebben we nog 4 groene raadsleden. Omar Al Jattari, Nadia Bachgada, Inge Jooris en Seppe Geerts. Inge Jooris is fractievoorzitter van Groen en sp.a. Deze twee partijen vormen samen met coalitiepartner PVDA+ en onafhankelijk raadslid Luc Moerkerke de meerderheid in Borgerhout. Marij Preneel is binnen het schepencollege bevoegd voor onder andere mobiliteit, communicatie en groenvoorziening. 

Actueel

Het lijkt erop dat de foorkramers nu toch "ja" zeggen tegen de plannen om de Sinksenfoor naar Spoor Oost te verhuizen.

Over exact 104 dagen staat de Sinksenfoor op Spoor Oost. De bewoners van de appartementsgebouwen van Hof ter Lo en de bewoners uit de nabijgelegen wijk rond het Terloplein weten van niets. Ook het districtsbestuur is niet op de hoogte van het exacte foorplan: waar komt de parking voor bezoekers van de foor? Hoe staan de kramen georiënteerd? Waar is de toegang voor vrachtwagens en auto’s? Welke normen worden gehanteerd voor lawaaioverlast en tot hoe laat mogen de attracties open blijven?

De Antwerpse deputatie heeft beslist om de milieuvergunning voor het tankstation gelegen in de Montensstraat (Borgerhout) te verlengen. Nochtans zorgt het tankstation dat zich bevindt in een drukke woonkern en dicht bij scholen ligt, al jaren voor gevaarlijke verkeerssituaties. Op 1 jaar vonden er 20 verkeersongevallen plaats volgens de recente verkeersveiligheidscijfers. In het belang van de veiligheid van de omwonenden vraagt Groen de deputatie deze verlenging terug te trekken. 

Vanavond moeten we ons als gemeenteraad de eerste maal uitspreken over de nieuwe locatie

Het districtsbestuur van Borgerhout is tevreden dat burgemeester De Wever in zijn nieuwjaarsspeech kiest voor een gezamenlijke toekomst. Borgerhout kan zich helemaal vinden in een beleid waarin “niet de afkomst, maar de toekomst van belang is”. Borgerhout heeft meteen enkele suggesties voor de burgemeester om dat beleid vorm te geven in één van de armste en jongste districten van zijn stad.

Op vraag van Groen kwam de luchthavenexploitant van de luchthaven van Deurne op de gemeenteraadscommissie mobiliteit toelichting geven bij hun uitbreidingsplannen. Wouter Van Besien voelde de havenexploitant hierover aan de tand.

Het districtsbestuur van Borgerhout beloofde de initiatiefnemers van Ringland bij de doortocht van ‘Ringland on Tour’ in Borgerhout op 28 oktober 5000 euro voor de studie van Ringland. Borgerhout wil op die manier zijn steentje bijdragen aan de 100 000 euro die nodig is om de realisatie van Ringland grondig te bestuderen.

"Ik heb de indruk dat er autootjes te beginnen fonkelen in de ogen van schepen, als er open ruimte beschikbaar komt"

Zo begon Wouter Van Besien zijn interpellatie over Spoor Oost op de gemeenteraad zonet. Enkel voor de parkeerfunctie en de evenementenfunctie worden er concrete plannen gemaakt. Maar garanties voor een buurtpark en voor aangename/veilige voetgangers- en fietsverbindingen zijn er nog niet. Groen vraagt in een motie om die garanties te bieden.

Stemden voor: Groen, sp.a en pvda

Het districtsbestuur van Borgerhout is het niet eens met de uitspraak van burgemeester De Wever dat een fietspad op de Turnhoutsebaan “simpelweg onmogelijk” is. “Dit is allerminst onmogelijk, kijk maar naar de Carnotstraat die in het verlengde van de Turnhoutsebaan ligt en waar langs beide zijden van de weg een fietspad ligt. De Wever moet het eerlijk spelen: het stadsbestuur WIL geen fietspaden, omdat het de Turnhoutsebaan wil behouden als invalsweg voor autoverkeer van de E313/E34 van en naar de stad,” reageert districtsvoorzitter Marij Preneel (Groen).

Pagina's