Nieuwe Antwerpse Bouwcode

Het Antwerpse stadsbestuur maakt een nieuwe bouwcode op voor de stad.

Van 13 november 2023 tot en met 12 januari 2024 loopt er een openbaar onderzoek over het ontwerp van de bouwcode en het bijhorende milieueffectenrapport .

Meer informatie, de officiële documenten en hoe je kan reageren vind je hier.

Groen heeft heel wat bedenkingen bij de nieuwe Antwerpse bouwcode en maakte een modelbezwaarschrift dat je hier kan downloaden

Ook het advies van de Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) is erg interessant ter inspiratie.

De presentatie van de info-avond die we met Groen organiseerden op 6 december vind je hier.

Heb jij ook bezorgdheden omtrent die nieuwe Antwerpse bouwcode? Laat ze hier achter en/of gebruik het model-bezwaarschrift, pas het gerust aan en dien het in zoals hier omschreven.