Wil je een persoonlijk bezwaarschrift indienen?

Wil je een persoonlijk bezwaarschrift indienen? 

Download hier het model-bezwaarschrift, pas het aan naar jouw wens en dien het in.

Zowel huurders, als eigenaars kunnen een bezwaarschrift indienen

 

Waar vind je de officiële documenten van de aanvraag omgevingsvergunning?

Hoe kan je zelf een bezwaarschrift indienen?

Stuur ten laatste op 24 september jouw bezwaarschrift naar:

  • Ofwel rechtstreeks op het omgevingsloket.   (token, of itsme-account, of paspoort nodig)
  • Op papier in de brievenbus van het stadhuis: college van burgemeester en schepenen t.a.v. dienst Omgeving/Vergunningen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen (de brievenbus bevindt zich rechts van het stadhuis, als je voor het stadhuis staat
  • Op papier versturen met de post: college van burgemeester en schepenen t.a.v. dienst Omgeving/Vergunningen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen (per post geldt de datum van de poststempel)
  • Of per mail een bezwaarschrift indienen: mail naar [email protected] 

Opgelet! Vermeld steeds het dossiernummer OMV_2021114840


Grote lijnen van het bezwaarschrift

Dit soort bedrijven, kan mijns inziens niet vergund worden in een woonzone. 

Volgende activiteiten kunnen de gezondheid en de veiligheid van omwonenden, voorbijgangers én werknemers in de buurt ernstig schaden:

  • Er worden 1000’en liters salpeterzuur en zoutzuur geleverd. 
  • Tijdens het productieproces komen er gevaarlijke giftige dampen vrij. 
  • Het bedrijf loost afvalwater in de riolering.
  • In het bedrijf kunnen ca. 1000 liter aan gevaarlijke gassen worden opgeslagen. 
  • In de gebouwen kunnen ook ca. 40 ton aan bijtende en schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen worden opgeslagen.
  • Dagelijkse worden er chemische processen met zware metalen uitgevoerd.