Radicaal Haventracé mét garanties voor leefkwaliteit in de Noord- en de Oostrand


Om de Oosterweel Light en een volwaardige overkapping mogelijk te maken, blijft het sturen van het doorgaand en vooral van het zwaar vrachtverkeer over een tracé door de haven, veel verder weg van de stad, de enige oplossing. Dat is ook de enige manier om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en het lawaai van vrachtwagens te verminderen.

Daarbij mogen geen nieuwe problemen voor de leefkwaliteit ontstaan in het noorden van de stad. Groen neemt het op voor de mensen in de Noordrand die vrezen voor de hinder van een verbreding van de A12. Het is niet meer dan logisch dat ook hier een projectteam aan de slag gaat om de problemen samen met de omwonenden aan te pakken. Een nieuwe verbinding Ekeren – Wommelgem (de A102) kan er maar komen als eerst gekozen is voor de Oosterweel Light en als die A102 aangelegd wordt in een diepgeboorde tunnel. Samen met de bewoners bekijken we of er op- en afritten moeten komen en zo ja, waar. De geplande R11 BIS tussen het rondpunt in Wommelgem en de aansluiting op de E19 in Wilrijk komt er wat Groen betreft niet. Ten slotte willen we ook een intunneling van de E313 in Deurne, in de eerste plaats aan het Rivierenhof.

Terug naar overzicht

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?