Nood aan een ambitieuze modal shift


Als we willen dat Antwerpen veilig én bereikbaar is en dat de leefkwaliteit er hoog ligt, in de geest van het door het middenveld voorgestelde “Mobiliteitspact voor Antwerpen”, moeten we eerst en vooral ook voor het verkeer naar en rond de stad kiezen voor minder autoverplaatsingen en meer openbaar vervoer en fietsverkeer. Het Toekomstverbond stelde een ambitieuze modal shift voorop. Groen vraagt daarom dat prioritair geïnvesteerd wordt in een Ringspoor, in een Singeltram en in een robuust netwerk van fietsverbindingen. Voor de uitbouw van het openbaar vervoer gaat een “werkgemeenschap” voorstellen uitwerken. Groen vraagt uitklaring over de concrete stappen in het Routeplan 2030 waartoe het Toekomstverbond zich verbond. Groen pleit voor meer Vlaamse investeringsmiddelen voor openbaar vervoer, en afspraken met de federale regering om hier ook via de NMBS mee werk van te maken.

Het goederenvervoer vanuit de haven is nog veel te veel op vrachtwagens gericht. Ook da zou de omslag moeten maken naar meer vervoer over water en spoor. Gevaarlijk transport moet maximaal via het spoor en het water gebeuren. Het project van de tweede spoortoegang tot de Antwerpse haven moet een doorstart krijgen. Extra budgetten zijn hiervoor noodzakelijk.. Bovendien is er verkeerskundig onvoldoende rekening gehouden met de plannen van de haven om nog meer containers naar Antwerpen te lokken, bijvoorbeeld via een nieuw Saeftinghedok.

Terug naar overzicht

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?