Voor een Oosterweel light en een volledige overkapping zonder gaten


Groen kiest samen met de burgerbewegingen voor een Oosterweel Light: minder (vracht)verkeer en geen gevaarlijk transport over de Ring. Dat betekent dat we minder rijstroken voorzien op de Oosterweelverbinding en in de geplande kanaaltunnels en dat we gaan voor compacte en eenvoudige aansluitingscomplexen in Borgerhout, Deurne-Noord, Antwerpen-Dam, Antwerpen-Noord, Luchtbal, Merksem en aan het Noordkasteel. De Hollandse Knoop, die nog steeds in de plannen zit, moet weg. En de verbreding tussen Merksem en Luchtbal is dan niet nodig.

Enkel als we deze keuzes maken, kunnen we de Oosterweelknoop maximaal overkappen en het groengebied Noordkasteel behouden. Enkel dan kunnen de Deurnese tuinen ook echte tuinen worden en komt er geen ringsleuf aan de Dam. Enkel dan moeten de tuinen van de mensen in Merksem en Deurne-Noord niet ingenomen worden door weginfrastructuur en werfzone en zulllen zij kunnen genieten van een mooie en rustige overkapping. Enkel dan is het niet nodig om grote gaten van 150 tot 250 meter te voorzien om de 2 kilometer.

Niemand wil een overkapping die er gaat uitzien als een Zwitserse kaas met grote gaten. De geplande gaten van 150 à 250 meter bedreigen de geloofwaardigheid van het hele Ringland-model en van het Toekomstverbond. De Ringland Academie betwist de stelling van de BAM dat die gaten nodig zijn omwille van de veiligheid. Ze willen dit hard maken met nieuw studiewerk.

Terug naar overzichtspagina

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?