Overkapping van de volledige ring


De overkapping van de Ring, de realisatie van Ringland, is een project dat nu door alle Antwerpenaars in het hart gedragen wordt. Het zal tijd en veel inzet van middelen vergen om deze droom waar te maken. Daarom spreekt men terecht van een ‘generatieproject’. Groen vraagt duidelijkheid over de financiering van de overkapping. De Antwerpenaars hebben recht om te weten welke projecten binnen welke termijn gerealiseerd worden en hoeveel geld de overheid daarvoor wil vrijmaken. We vragen de opmaak van een ondubbelzinnige meerjarenbegroting want we willen op termijn dat heel de Ring overkapt wordt. Voor minder gaan we niet. Antwerpen en Vlaanderen kunnen dat.

Een blijvend draagvlak voor een volledige overkapping kan alleen als in de eerste fase al gekozen wordt voor een of meer grotere overkappingen (zoals bijv. nu gebeurt in de Duitse stad Hamburg). Zo kunnen mensen binnen en buiten Antwerpen zien dat overkappen echt een meerwaarde oplevert. De beschikbare middelen te veel versnipperen is geen goed idee. De stad en de districten kunnen de vele creatieve ideeën die in de verschillende segmenten zijn opgeborreld, maar los staan van de overkapping, voor hun rekening nemen.

Terug naar overzicht

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?