Respect voor huis- en stadsdieren


De stad erkent de sociale rol van huisdieren en steunt mensen die het moeilijker krijgen om alleen voor hun dier te zorgen (bv. mobiliseren van vrijwilligers voor het uitlaten van honden)

De stad kan de sociaal zwakkeren steunen met een tegemoetkoming bij noodzakelijke dierenartskosten, omdat gezelschapsdieren vaak een bijzonder positieve impact hebben op het welbevinden van mensen.

De stad voorziet voldoende hondenuitloopplekken en -speelzones. Tot de mogelijkheden behoren eveneens een leuke hondenwandeling, of de organisatie van een “dierendag” met activiteiten, informatie, verzorging …

De stad bevordert de samenwerking tussen dierenambulance, dierenasiels en de hulpdiensten. Ze besteedt aandacht aan de dieren in het rampenplan en in draaiboeken van hulpdiensten. Daarin wordt de evacuatie en het in veiligheid brengen geregeld van huisdieren en van dieren in de veehouderij, in parken, maneges, kinderboerderijen en zo meer. Bij de nooddiensten voorzien we een dierenexpert, die dieren in nood kan herkennen, gevaren kan inschatten en dieren kan benaderen.

Ongewenste overpopulaties trachten we in eerste instantie te voorkomen. Een beter afvalbeleid (ondergrondse containers voor restafval, verbod op voederen van duiven, informatie over de gevolgen van overvoeding op de dierenpopulatie) beperkt het voedselaanbod voor dieren in bewoond gebied en voorkomt zo mogelijke overlast. Een teveel aan duiven pakken we op een diervriendelijke manier aan door het plaatsen van een contraceptieve duiventil (waar de eieren vervangen worden door gipseieren) en/of het strooien van contraceptieve granen. Het voederen van zwerfkatten kan toegelaten worden, onder voorwaarden en mits de juiste omkadering (zo moeten de mensen die dit doen bekend zijn bij en toestemming hebben van de stad).

Via onze samenwerking met de dierenasielen houden we gedumpte en gevonden katten en honden van de Antwerpse straten.

De stad blijft inzetten op sterilisatie/castratie en chippen van katten. We voorzien middelen om verwilderde huiskatten te vangen, te castreren en terug te plaatsen. Maar ook kattenbaasjes wordengesensibiliseerd om hun huiskat te laten steriliseren.

De stad ondersteunt opvangcentra en dierenverenigingen.

Terug naar Dieren

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?