Gereguleerde markt


Groen is geen voorstander van het zonder meer toelaten van alle drugs. Maar een absoluut verbod zoals vandaag geldt, kan blijkbaar niet beletten dat steeds meer drugs openlijk circuleren in onze stad, dat deze drugs onzuiverder worden doordat ze versneden worden met chemische rommel, dat ze meer actieve stof bevatten en dus nog gevaarlijker worden. Daarom willen we mee het debat aangaan over de keuze voor een gereguleerde markt van bepaalde middelen. Voorbeelden daarvan zijn cannabis social clubs, medicinale cannabis via arts en apotheker, gereguleerde productie en verkoop van cannabisproducten, betere medische opvolging van zware pijnstillers (cfr. Fentanyl), medisch gecontroleerde heroïneverstrekking … Een eerste stap is op zijn minst het georganiseerd testen van drugs. Rond nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) is er veel preventieve informatie nodig en is het gereguleerd aanbieden van bepaalde stoffen een alternatief voor de huidige ongecontroleerde en risicovolle internethandel.

Het gereguleerd aanbieden van bepaalde psychoactieve middelen is een effectief en economisch alternatief tussen een oorlog tegen drugs die weinig resultaat biedt en het ongemoeid laten van het drugfenomeen, wat ontoelaatbaar is.

Terug naar Drugs

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?