Circulaire economie


We gaan voor een circulaire stad: een stad waar we geen grondstoffen verspillen, materialen in kringloop houden door hergebruik, reparatie, remanufacturing (herwerking tot andere producten) of recyclage en waar zo weinig mogelijk afval uiteindelijk verbrand wordt. Dit vergt een verregaande economische omslag, waarbij steun van de nationale en Europese overheden onontbeerlijk is. Als stad kunnen we echter wel aan de kar trekken, de krijtlijnen van deze grote omslag uittekenen, en tal van initiatieven nemen die Antwerpen tot leidende stad in Europa maken.

In het huidige lineaire economische model putten we grondstoffen uit, beschadigen we het milieu door emissies en afval te produceren (met grote herstelkosten tot gevolg, ook op het vlak van gezondheidszorg) en vernietigen we voortdurend kostbare waarde. Dit ‘take-make-waste’-model is vanuit een systeembenadering niet alleen bijzonder inefficiënt en verspillend, het is ook onhoudbaar.

In een circulaire economie daarentegen staat waardecreatie centraal bij iedere stap van het proces. Circulaire economie gaat veel verder dan het verminderen van afval door recycling. Het gaat ook om het verminderen van het gebruik van grondstoffen en om het zo ontwerpen van producten dat ze langer meegaan en eenvoudig uit elkaar te halen, repareerbaar en herbruikbaar zijn.

Waardecreatie gaat voor ons niet over steriele groeicijfers, maar over  economische, ecologische en sociale waardecreatie, waar het welzijn, de creativiteit en de gezondheid van de huidige en toekomstige generaties van Antwerpenaars centraal staat. We besteden dan ook de nodige aandacht aan scholing en opleiding van werknemers in de omschakeling naar een circulaire economie. Tewerkstelling wordt in deze vorm van economie herdacht voor alle groepen met een arbeidsbeperking.

De stad geeft zelf het goede voorbeeld door circulair aan te besteden en in te kopen: we kiezen voor een indicatieve doelstelling van 50% circulaire openbare aanbestedingen – onder meer door te werken met precommerciële aanbestedingen. We maken via diverse instrumenten werk van een circulair inkoopbeleid, bijvoorbeeld door ofwel te kiezen voor product-dienstsystemen, ofwel voor koop en terugkoop door de oorspronkelijke verkoper, ofwel voor koop-doorverkoop voor recyclage of hergebruik. De stad werkt enkel nog met offertes voor de gehele levensuur van producten of diensten waarbij we uitgaan van de ‘Total Cost of Ownership’ in plaats van de aankoopprijs als evaluatiecriterium. De stad neemt bij aanbestedingen als criterium op dat de leverancier het product na de gebruiksfase terugneemt en dat die dan instaat voor hergebruik of recyclage ervan.

Op het vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening houden we rekening met de nieuw opkomende circulaire economie. In samenspraak met Vlaanderen zetten we in op meer uiteenwaaierende vervoersbewegingen en voeren we een specifiek vestigingsbeleid voor circulaire economische activiteiten met stimuli voor bedrijven die kiezen voor een lokale inplanting of het hervestigen van economische activiteiten in Antwerpen.

Terug naar Overzicht

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?