Creatief ondernemen


Antwerpen wordt nog meer dan vandaag een broedplaats voor de economie van morgen. We streven naar een positief ondernemings- en investeringsklimaat. Antwerpen is de plek waar ondernemingen, coöperaties en tal van nieuwe initiatieven thuis zijn. De hogescholen en onze universiteit zijn een bron van innovatie en ideeën.

We zetten volop in op KMO’s in Antwerpen, met aandacht voor duurzame tewerkstelling, ook van laaggeschoolden en mensen met een arbeidshandicap. We bieden KMO’s ruimte om verder te ontwikkelen. We steunen KMO’s bij het intekenen op vormingen en overheidsopdrachten. We versterken het Bedrijvenloket van de stad om ondernemers en investeerders nog gerichter te informeren en te helpen met vergunningen, ruimtevragen, duurzame mobiliteit en productie. KMO’s kunnen een circulaire audit vragen waarbij hun bedrijfsvoering in al zijn aspecten gescreend wordt en uitgemaakt wordt hoe ze nog efficiënter kunnen omgaan met materialen, energie, vervoer.

Antwerpen wordt nog meer een stad waar startende en groeiende bedrijven gedijen. We maken werk van een performant start- en scale-up beleid. Nieuwe ondernemers helpen we op weg via een starterscontract en een intensieve begeleiding. Bedrijven die bijdragen aan de circulaire economie, aan duurzame tewerkstelling, lokale productie of de energietransitie krijgen bijkomende incentives.

Samen met het Gemeentelijk Havenbedrijf en de bedrijfswereld stimuleert en ondersteunt het stadsbestuur spin-offs uit de talrijke waardevolle opleidingen aan onze universiteiten en hogescholen.

Terug naar Overzicht

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?