Meertaligheid als uitdaging en als troef


Kennis van het Nederlands is onontbeerlijk voor de schoolloopbaan en voor latere ontwikkelingskansen. Maar ook een goede kennis van de moedertaal is belangrijk voor de ontplooiing van kinderen. Groen is voorstander van praktijkgericht talenonderwijs waarbij al vanaf het kleuteronderwijs spelenderwijs en met aangepaste methodieken taalgevoeligheid wordt bijgebracht. Meertaligheid zien we als een uitdaging en een troef, en dus besteden we aandacht aan:

  • het opzetten en ondersteunen van projecten die de band doorknippen tussen het taalbadprincipe en een eentalig schoolregime
  • het tijdelijk aanbieden van moedertaalonderwijs voor anderstaligen
  • het erkennen en certifiëren van taalcompetenties vanuit andere talen via een Europees talenpaspoort en/of portfolio’s
  • de maximalisering van de expertise en het structureel verankeren van de werking van Atlas
  • Het experimenten met CLIL (Content and Language Integrated Learning) waarbij studenten een vak als geschiedenis of aardrijkskunde in een andere taal krijgen

Terug naar Onderwijs

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?