Talenten alle kansen geven


Samenleven kan echter ook voor problemen zorgen. Andere gewoontes, andere levensstijlen en andere keuzes zorgen soms voor wederzijds onbegrip en fricties. Samen een stad doen leven én voor iedereen een goede leefkwaliteit voorzien, is niet gemakkelijk, verre van. Maar Antwerpen kan dat.

Antwerpen heeft een onuitputtelijke bron van potentieel. We willen dat al dat potentieel benut wordt. Maar dan moet iedereen zich goed in zijn vel voelen. Het middenveld is daarbij een onmisbare partner. De noden in de straat en in de wijk zijn het beste gekend door de mensen die er middenin staan. Daarbovenop versterken we onderwijs, ondernemers en de omgeving om ons gemeenschappelijke doel te bereiken: talent dat er is, doen ontplooien. Onze scholen, universiteit en hogescholen zijn een bron van kennis. Ze reiken de Antwerpenaars de mogelijkheden aan om hun rol als kritische en sterke burgers volop op te nemen.

  • We investeren in brede scholen waar ontwikkeling centraal staat (ook door meertalig onderwijs). We zorgen voor voldoende niet-schoolse activiteiten: sport, muziek, tekenen, koken en eten. We geven iedereen de mogelijkheid zich ook op andere plaatsen dan de schoolbank te ontwikkelen: op straat in de stad, in verenigingen, in huiskamers, in bibliotheken en in andere scholen.
  • We maken gebruik van veelzijdigheid in het onderwijs: vele verschillende stemmen maken de school sterker. Daarom krijgt van in het begin iedereen een waardevolle stem. Dit gaat op voor de ouders, maar vooral voor de kinderen, die zelf inspraak hebben bij de invulling van hun interesses. We kunnen nog veel van elkaar leren.
  • We investeren in kinderen door ruimte te creëren waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze zich kunnen ontwikkelen.
  • Met nieuwe vormen van inspraak krijgt elk idee om van de straat, buurt, wijk of stad een betere plek te maken, een evenwaardige kans.
  • Een onderbouwd jeugdwerk (door en voor jongeren), waar jongeren kansen krijgen en begeleid worden naar het jongerenaanbod dat het best met hun wensen overeenstemt.
  • Dooor vrijwilligers in de stad maximaal te ondersteunen, maken we duidelijk dat we het engagement van de Antwerpenaars serieus nemen.
  • Het verenigingsleven kleurt Antwerpen. Een duidelijk, laagdrempelig subsidiebeleid is een absolute must. Voldoende basisfinanciering van verenigingen zorgt ervoor dat ze volop kunnen inzetten op hun werking.
  • De stad maakt ook voldoende ruimte voor niet-verenigingsgebonden activiteiten zoals sport en andere vrijetijdsactiviteiten. Dit betekent ook: meer plaats voor groene pleintjes, die we ontwikkelen op maat van de noden van de buurt. Scholen zijn na de schooluren open voor de buurt.
  • Buurtwerkers, straathoekwerkers, ambassadeurs, brugfiguren, projecten als ‘samen op straat’ krijgen opnieuw de erkenning die ze verdienen. Zij dienen als buurtcoaches die talenten op weg helpen en begeleiden. Professionele mensen die tijd hebben om een buurt te leren kennen en initiatieven op maat te nemen, hebben een heilzame invloed op het wijkleven.
  • We starten met de Stadsparade, vergelijkbaar met de Brusselse Zinneke Parade. Heel de stad neemt eraan deel en samen tonen we een kleurrijk beeld van onze stad.

Omdat inclusief beleid en het thema ‘samenleven’ over alle domeinen heen lopen, creëren we naar analogie met de stedelijke matchmaker een functie die alle krachten mobiliseert en de neuzen in dezelfde richting zet op het gebied van participatie, evenementen, diversiteit, gelijke kansen, ondersteuning van vrijwilligers en het verenigingsleven. We hebben een schepen voor diversiteit, die delegatiebevoegdheid heeft naar de verschillende schepenen. Het gehele schepencollege neemt ook het engagement op om dit thema in de verschillende bevoegdheden te integreren.

Talent draait om mensen en dat talent sporen we op.

Samenleven >>

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?