Ouderen bij de buurt betrekken en buurtgerichte zorg aanbieden


Groen gaat de strijd aan tegen de vereenzaming van kwetsbare en zorgbehoevende ouderen. Geen vermaatschappelijking van zorg zonder buurtgerichte zorg. De toekomst is aan de steden, Antwerpen moet samen met Gent, Brussel en de andere gemeenten die de visietekst voor buurtgebonden zorg ondertekenden, het voortouw nemen om buurtgebonden zorg, zorg op maat, van onderuit te realiseren en zo de Vlaamse overheid onder druk te zetten om eindelijk de zorgregie en de bijhorende middelen aan de gemeente toe te kennen.

Buurtgerichte zorg betekent de versterking van de lokale dienstencentra. Momenteel kunnen mensen terecht in 42 dienstencentra verspreid over het grondgebied Antwerpen. De dienstencentra zijn vandaag een ontmoetingsruimte, met veel nadruk op samen eten en ontspanningsactiviteiten. De dienstencentral moeten inspelen op de specifieke mogelijkheden en noden van de buurt. De sociale restaurants in dienstencentra halen oudere mensen in de buurt uit hun eenzaamheid. De dienstencentra kunnen de  eenzaamheid in de buurt en het gebrek aan mantelzorg van buurtbewoners in kaart brengen en daarop inspelen. Groen wil dat het lokale dienstencentrum de draaischijf wordt voor de organisatie van de vrijwillige zorg en hulpverlening in de buurt. Een alleenstaande is ziek, een oudere kan niet naar buiten wegens barre weersomstandigheden, een alleenstaande moeder heeft een ziek kind en zoekt iemand om haar andere kind naar school te brengen. Als er geen natuurlijke mantelzorger of vrijwilliger aanwezig is, kan het lokale dienstencentrum hiervoor iemand inschakelen die zich opgaf als buurtvrijwilliger. Mantelzorg en vrijwilligerswerk worden beloond via systemen van alternatieve munten. We willen investeren en deze nieuwe werking stapsgewijs invoeren. We starten in drie lokale dienstencentra in drie verschillende buurten van Antwerpen.

Naast de lokale dienstencentra zijn er verschillende organisaties bezig met de zorg rond ouderen: van vrijwilligersorganisaties zoals Samana tot professionele organisaties zoals Thuiszorgdiensten, en van projecten binnen de hulpverlening specifiek gericht op eenzame ouderen tot nieuwe initiatieven binnen de deeleconomie zoals burenhulp. We brengen deze verschillende initiatieven samen per wijk, stemmen af en werken samen waar nodig. We organiseren dit in samenwerking met de districten.

We stimuleren en ondersteunen organisaties, buurtwerkingen en inwoners die zorgzame straten willen ontwikkelen. We willen kwetsbare mensen die dreigen te vereenzamen bij de straat of de buurt betrekken, zodat zij zich ook geborgen weten in hun heel nabije omgeving,, zodat zij ook, zonder schroom, weten waar ze terechtkunnen als het echt nodig is. Op die manier gaan we vereenzaming tegen.

Met de toename van het aantal 80-plussers zal ook het aantal mensen met dementie in ons straatbeeld toenemen. Groen wil de Antwerpenaars informeren over het samenleven met mensen met dementie en doet daarvoor een beroep op kunstenaars, middengroepen, wijkverenigingen en creatieve groepen … Daarbij is er aandacht voor juridische, psychische, fysische, familiale aspecten van dementie.

Terug naar Senioren

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?