Ouderen participeren en bepalen mee


Bij alle initiatieven en werkvormen moet participatie en medebestuur vanuit de ouderen mogelijk zijn. Zo pleiten we voor een regelgeving waar inspraak wordt gegarandeerd. Vooral in de zorg moet vanuit een gebruikersraad de cliënten en hun familie de mogelijkheid hebben kwalitatieve problemen te melden. We willen in Antwerpen vermijden dat zeer pijnlijke schandalen mogelijk zijn of niet op tijd werden gesignaleerd.

De stedelijke seniorenraad behartigt de belangen van de senioren in onze stad. Ze geven adviezen op alle domeinen die senioren aangaat. Deze stedelijke seniorenraad overstijgt de specifieke noden van de districten. Vanuit de stad voorzien we een sterke ondersteuning, zowel financieel als qua personeel, van de stedelijke seniorenraad. We pleiten hierbij voor een zo open mogelijke samenstelling van deze raden, op basis van deskundigheid en betrokkenheid.

De verschillende memoranda vanuit de ouderenraad van de districten hebben onze grootste aandacht. Er zijn al heel wat instrumenten uitgewerkt om de behoeften van ouderen te bevragen en de gemeente te screenen op haar leeftijd-vriendelijkheid. We stimuleren de ouderenraden in de verschillende districten om met deze instrumenten aan de slag te gaan en te kijken waar verbeterpunten liggen.

Ouderen moeten zo lang mogelijk aan het openbaar leven kunnen deelnemen. Daarom de Ouderentoets: een screening van zowel de infrastructuur als de totale dienstverlening van het stadsbestuur.

Terug naar Senioren

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?