Inclusieve leefstad


Naast ingrepen in de openbare ruimte zorgt Groen ervoor dat stad Antwerpen een inclusieve leefstad wordt.

We voeren een intenser beleid rond het toegankelijk maken van stedelijke gebouwen en pakken knelpunten snel aan. Er komen geleidemarkeringen en hellingen.

Bij de opmaak van plannen voor nieuwe gebouwen in de stad streven we naar zo toegankelijk mogelijke gebouwen. Gebruik van materialen en de plaatsing van meubilair zoals het onthaal in het gebouw bevorderen een logische doorstroming van mensen. Signalisatie, hellingen en liften worden met heel veel zorg geïnstalleerd. Zo vermijden we o.a. reflectie, houden we rekening met het gebruik van hoge contrastkleuren en staan knoppen op logische, bereikbare plekken. Er wordt rekening gehouden met het principe dat er altijd visuele, tactiele en auditieve informatie aanwezig moet zijn. Bij renovaties is toegankelijkheid altijd een basisvoorwaarde.

Wc’s zijn genderinclusief en er zijn aangename borstvoedingslokalen en verschoningshoekjes, zowel voor het personeel als voor gebruikers van de stedelijke gebouwen.

We stimuleren projectontwikkelaars om al hun woningen zo drempelvrij mogelijk te ontwerpen zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. 10% van de opgeleverde woningen is aangepast aan mensen met een beperking. In nieuw te ontwikkelen wijken wordt ruimte voorzien voor vrije beroepen en kleine ondernemers zodat buurtbewoners zich niet te ver moeten verplaatsen voor hun dagelijkse behoeften.

We zoeken actief mee naar plekken voor kleinschalige woonprojecten voor mensen met een beperking, senioren en kwetsbare jongeren uit de jeugdzorg.

Groen zet in op toegankelijkheid van evenementen die de stad Antwerpen organiseert.

De stad Antwerpen heeft een voorbeeldfunctie. Door actieve sensibilisering en stimulering van partners kunnen meer mensen deelnemen aan het culturele leven en het horeca- en sportleven in onze stad. Groen stimuleert ondernemers en verenigingen in Antwerpen om zich toegankelijker op te stellen naar mensen met een beperking, ouders met jonge kinderen, anderstalige nieuwkomers en mensen met zorgnoden.

Makkelijk raadpleegbare informatie op de website. Het toiletplan wordt verder uitgebreid zodat Antwerpenaars die vaak of onverwacht naar het toilet moeten terecht kunnen bij handelaars. Rolstoelvriendelijke, borstvoedingsvriendelijke locaties krijgen een vermelding op de website. Een makkelijk toegankelijke app ontsluit de informatie.

We voorzien ringleidingen in culturele centra en andere cultuurhuizen, liften voor rolstoelgebruikers in sommige zwembaden enz.

We stimuleren en ondersteunen natuurverenigingen, sportclubs, jeugdverenigingen … om hun aanbod en evenementen op visuele, auditieve en/of tactiele wijze toegankelijk te maken. We stimuleren sportclubs en jeugdclubs om aandacht te hebben voor mensen met een beperking.

Dankzij de begeleiderskaart voor mensen met een beperking krijgen hun begeleiders ook tegen verminderd tarief toegang tot cultuurhuizen, zwembaden enz.

Goed toegankelijk openbaar vervoer garandeert dat iedereen geraakt waar hij of zij moet zijn. Dit betekent drempelvrije bus- en tramhaltes, liften enz. Voor mensen en plekken waar dit niet voorzien is, blijven we systemen ontwikkelen zodat alle Antwerpenaars op zoveel mogelijk plaatsen kunnen geraken (fietstaxi’s, korting op particulier vervoer …).

De stad geeft het voorbeeld en neemt mensen met een arbeidshandicap aan op alle niveaus. Ondernemers worden gestimuleerd om mensen met een beperking in dienst te nemen.

De stad ondersteunt organisaties voor personen met een beperking. Zo maken we bijvoorbeeld projecten zichtbaar die via allerlei vormen van tewerkstelling inclusie van mensen met een arbeidshandicap nastreven. We zoeken actief mee naar mogelijkheden om als overheid producten en diensten uit de arbeidszorg en sociale economie aan te kopen en te verkopen aan burgers.

Terug naar Overzicht

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?