Petitie: Sorteerstraatjes moeten blijven!

Het Antwerpse stadsbestuur wil dit jaar 228 afvalcontainers van een 50-tal sorteerstraatjes afbreken waarvan 4 in drukbevolkte wijken van Borgerhout (Terloplein, Groeningerplein, Fonteinstraat, Borsbeekstraat). 

Op het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen werd op 17 april beslist welke sorteerstraatjes zouden worden gesloten. In een eerste fase wil men 100 afvalcontainers in 21 sorteerstraten sluiten over heel de stad Antwerpen. Wat opvalt in de lijst is dat veel van deze straten al langer dan twee jaar een sorteerstraat zijn. Concreet verdwijnt de sorteerstraat aan het Groeningerplein, het Terloplein, de Borsbeekstraat en de Fonteinstraat. Dit zijn ook sorteerstraten in de dichtbevolkte wijken van Borgerhout, waar sorteerstraatjes het meest positieve effect hebben. Net nu de sorteerstraten zijn ingeburgerd, worden ze terug afgebroken en schakelt men terug volledig over op huisvuilzakken. Hierdoor kunnen inwoners die klein behuisd zijn hun afval niet direct wegbrengen wat de kans op sluikstorten opnieuw verhoogt. Dit gaat opnieuw in tegen de doelstelling om Antwerpen en Borgerhout proper te houden.

Dit lijkt ons geen toekomstgerichte visie op afval maar eerder een besparing. In plaats van optimalisatie en bijsturing van de werking van de sorteerstraatjes en in plaats van het aanpakken van sluikstort, worden reeds geïnvesteerde miljoenen overheidsgeld verkwist. Pieter Vissers en Anneleen Lauwers vragen aan het college van burgemeester en schepenen om de schrapping van de sorteerstraten in Borgerhout ongedaan te maken en in gesprek te gaan met het districtsbestuur over een toekomstgerichte visie voor een proper Borgerhout.

Onderteken mee de online petitie!

Al 157 ondertekenaars!

Ja, ik teken

Door deze petitie te ondertekenen ga je akkoord dat Groen je gegevens verwerkt en bijhoudt volgens haar privacybeleid. Als je aanvinkt dat je e-mails wilt ontvangen, houden we je op de hoogte volgens je interesses. Je kan je gegevens opvragen, laten verbeteren of laten verwijderen.