DocAtlas moet blijven!

De deputatie van de Provincie Antwerpen (N-VA - CD&V) heeft beslist om DocAtlas tegen het einde van 2024 stop te zetten. DocAtlas wordt zo slachtoffer van een politieke besparing. Groen betreurt deze beslissing. Het gaat om een peulschil op een provinciaal budget. Het gaat hier meer om symboolpolitiek dan om daadkrachtig besturen.

DocAtlas is een documentatiecentrum dat opgericht is in 2006 en een thuis heeft in de Carnotstraat in de gebouwen van de Stad Antwerpen, naast de dienst integratie en inburgering Atlas. Er is ook een uitleendienst in de bibliotheek van de Warande in Turnhout. Het vult een unieke plek in binnen het onderwijsveld ten aanzien van ondersteuning van Nederlands voor anderstaligen en burgerschap.

Het centrum heeft een enorme expertise en een grote collectie van boeken, schriften en educatief materiaal opgebouwd die een meerwaarde bieden aan het onderwijsveld. Zo krijgt DocAtlas regelmatig mensen uit andere provincies over de vloer, omdat het aanbod zo sterk is. Dat deze beslissing genomen wordt op het moment dat het Vlaamse onderwijs en haar kwaliteit onder druk staat en er een enorm leerkrachtentekort heerst, valt niet in goede aarde.

Wat stelt ons inburgeringsbeleid voor als centra als deze afgebouwd worden? Wij zijn zeer bezorgd. Nieuwkomers verplichten om Nederlands te leren is één ding, het aanbod steevast afbouwen, dat kunnen wij alvast niet rijmen met een goed inburgeringsbeleid.

De toekomst van DocAtlas is dus onzeker. De provincie geeft aan dat men zoekt naar een nieuwe beheerder, maar er is nog geen duidelijkheid daarover. Groen lanceert daarom deze petitie om DocAtlas te steunen, om aan te tonen dat heel veel mensen het centrum een warm hart toe dragen en om druk uit te oefenen op beleidsmakers zodat het zeker blijft bestaan!

Al 3.412 ondertekenaars!

Ja, ik teken

Door deze petitie te ondertekenen ga je akkoord dat Groen je gegevens verwerkt en bijhoudt volgens haar privacybeleid. Als je aanvinkt dat je e-mails wilt ontvangen, houden we je op de hoogte volgens je interesses. Je kan je gegevens opvragen, laten verbeteren of laten verwijderen.