Laat Stuivenberg niet in de steek!

Nu de verhuis naar het nieuwe Cadixziekenhuis is gestart, dreigt de Stuivenbergsite verlaten achter te blijven.

De plannen voor een nieuwe invulling ervan worden met jaren achteruit geschoven en de beloofde budgetten worden elders gretig opgesoupeerd.

Groen vreest voor leegstand en verloedering, net wat de buurt niet nodig heeft.

Laat onze wijk ademen en bloeien!

Steun mee onze open brief

Wij, een twintigtal Groene mandatarissen uit Antwerpen-Noord en Borgerhout, maken ons grote zorgen. Deze week werd het nieuwe Cadix-ziekenhuis feestelijk geopend. Dat betekent ook het einde van een icoon uit onze buurt, het Stuivenbergziekenhuis. Hoe ziet de toekomst eruit voor deze site? Alle mooie plannen ten spijt, dreigt jarenlange leegstand en verloedering. Wij roepen het stadsbestuur, en met name schepen van ruimtelijke ordening Annick De Ridder, op om te investeren in onze wijk.

Het begon veelbelovend 

Enkele jaren geleden was de site nog in de running om het nieuwe M HKA te ontvangen. Het stadsbestuur koos echter voor 't Zuid, en startte vervolgens participatietrajecten en nieuw studiewerk op. Dat leidde tot een masterplan voor een mogelijke nieuwe invulling. Hoewel wij vraagtekens hebben bij sommige delen van dat plan ('Zou het niet beter zijn om de nieuwe groene zones toegankelijker te maken?' en 'Is die ondergrondse parking wel echt nodig?'), konden de plannen en beloftes de buurt wel bekoren.

De historische gebouwen worden behouden - de bijgebouwen worden afgebroken om plaats te maken voor extra groen en het bestaande groen op de site blijft bewaard. Daarnaast zou er ook een jeugdwerking en Huis van het Kind moeten komen. Verder droomt het plan van extra kinderopvang, kleinschalige detailhandel, horeca, een sociaal restaurant en assistentiewoningen. Klinkt veelbelovend.

Toen kwamen de alarmbellen …

Bij de budgetbesprekingen van vorig jaar vernamen we dat het project wordt doorgeschoven naar volgende legislatuur. Er is geen geld meer. Opvallend vinden wij, omdat het stadsbestuur voor twijfelachtige, eerder prestigieuze projecten zoals de Kaaitunnel, het Vlaams Culinair Centrum en een nieuwe ondergrondse parking aan het Loodswezen wél telkens de nodige middelen kan vrijmaken. Kwestie van prioriteiten, toch?

Niemand in onze buurt wil leegstand, maar schepen De Ridder gaf in de commissie ruimtelijke ordening vlak voor de zomer toe dat het budget voor een tijdelijke invulling niet sluitend is. Dat baart ons enorm veel zorgen. Want zonder budget geen tijdelijke invulling.

Wat blijft er nog over van de participatie?

Het traject rond het masterplan ligt helemaal stil. Waar in de aanloop van de verhuis veel participatie werd georganiseerd met de buurtbewoners, blijven deze nu even verweesd achter als de site zelf. Het is leuk om participatie te organiseren als je veel middelen belooft, maar die stop je niet als het moeilijk wordt. We vragen dan ook met aandrang om de buurt te blijven informeren en samen op zoek te gaan naar een tijdelijke invulling. Bewoners niet meenemen van de eerste plannen tot de realisatie van het project is schijnparticipatie.

Dat is onaanvaardbaar. De site heeft immens veel potentieel voor onze buurt. Dat verkwansel je niet. Wij roepen het stadsbestuur dan ook op om te investeren in Antwerpen-Noord. Groen, ruimte voor sport en spel, voor creativiteit, voor sociaal-artistieke projecten, dàt is wat we hier nodig hebben.

Een toekomst voor de Stuivenbergsite

Onze buurt kampt met een groot groentekort. Wel, de tuinen van het ziekenhuis kunnen dat groentekort aanvullen en bieden speel- en rustruimte voor de buurt. We kampen met een groot tekort aan ruimte voor sociaal-artistieke projecten. Wel, vele organisaties zoeken een betaalbare stek in Antwerpen. Deze site kan hen dat bieden. We kampen met een tekort aan sport, jeugd en spel. Wel, onze buurt is een jonge buurt en dit kan het kloppende hart worden van het Antwerpen van morgen. We kampen met een tekort aan betaalbare woningen. Wel, laat deze site herademen en een katalysator zijn voor nieuwe investeringen in betaalbare woningen.

Belofte maakt schuld

Onze buurt is niets met toeteren over intenties en beloftes tijdens participatierondes, als nadien zou blijken dat daar weinig tot niets van overblijft. In De Tijd lazen we deze week de 'goeie' intenties van bevoegd schepen De Ridder: "Voor een grootstad passen in het algemeen belang nu eenmaal meer betaalbare woningen en voorzieningen en een kwaliteitsvol en groen openbaar domein." Laat dat nu net ook onze visie zijn voor de Stuivenbergsite. Hoog tijd om de hand aan de ploeg te slaan en voort te maken met de inrichting van een groene, sociaal-artistieke, levendige plek. De nieuwe Antwerpse bouwcode rolt de rode loper uit voor vastgoedcowboys die niet noodzakelijk de noden van de buurt voorop zetten. Als de schepen iets anders voor ogen heeft, dat ze dat hier dan maar eens bewijst. 


Bogdan Vanden Berghe - Voorzitter Groen Antwerpen
Ilse van Dienderen - Fractieleider Groen Antwerpen
Joris Giebens - Gemeenteraadslid
Niel Staes - Gemeenteraadslid
Wouter Van Besien - Gemeenteraadslid
Tom Van den Borne - Schepen District Antwerpen
Femke Meeusen - Schepen District Antwerpen
Marie Vrelust - Districtsraadslid District Antwerpen
Anna Touré - Districtsraadslid District Antwerpen
Regina Verstraeten - Districtsraadslid District Antwerpen
Miet Corneillie - Voorzitter Groen District Antwerpen
Marij Preneel - Districtsburgemeester Borgerhout
Omar Al Jattari - Schepen District Borgerhout
Mariam El Osri - Schepen District Borgerhout
Thanh Beels - Districtsraadslid District Borgerhout
Luc Moerkerke - Districtsraadslid District Borgerhout
Pieter Vissers - Districtsraadslid District Borgerhout
Carolien Swiers - Covoorzitter Groen Borgerhout
Stef Lauwers - Covoorzitter Groen Borgerhout
Joke Laukens - bestuurder AG Vespa

 

Op zoek naar achtergrondinfo?