Groen vraagt actieplan communicatie gezondheidsrisico's Umicore

25 April 2023

Hoboken

Groen vraagt actieplan communicatie gezondheidsrisico's Umicore

Betty Van Dyck en Ilse van Dienderen, respectievelijk fractieleiders voor Groen in de Hobokense Districtsraad en Antwerpse Gemeenteraad, pleiten voor een duidelijke en heldere communicatie op vlak van de milieuproblemen veroorzaakt door Umicore. 

"Men rekent in grote mate op de wijkwerker om informatie te verspreiden. Deze is echter vooral bezig met individuele contacten met ouders waarvan de kinderen getest werden. Systematische sensibilisering bij alle instanties die met kinderen werken in Hoboken - zoals scholen, kinderdagverblijven, onthaalouders, jeugdverenigingen, sportclubs - is er niet tot op heden niet, en daarvoor heeft zij ook niet de middelen."

Hoewel de scholen en jeugdverenigingen in principe allemaal op de hoogte zijn van de te nemen maatregelen bij verbouwingswerken, zegt schepen Van Doesburg (N-VA) dat er toch nog meer aandacht moet gaan naar het verspreiden van die informatie. "Alleen horen we niet hoe ze dat gaat aanpakken," zegt van Dienderen. "Ondertussen werden er in de Hof ter Zande school, waar werken gebeurden, hogere waarden lood in bloed gemeten dan in de andere scholen die meededen aan het laatste onderzoek in het najaar 2022. Ondanks de informatie dus."

Verder wordt duidelijk dat men heel wat informatie en preventie-tips op allerlei websites zet. "Wie niet op de hoogte is van het feit dat er een probleem is, gaat die websites niet bezoeken natuurlijk. Ook is er geen informatie beschikbaar voor mensen die het Nederlands nog onvoldoende beheersen. Op onze vraag zal op de website van het district Hoboken een aanpassing gebeuren zodat het duidelijk wordt dat de impact van de vervuiling verder gaat dan de wijken Moretusburg en Hertogvelden," zegt Van Dyck. "De enige communicatie die recent verstuurd werd naar alle Hobokenaren is een brief met uitleg over de verschillende onderzoeken naar lood in bloed bij kinderen die in Hoboken georganiseerd worden, dat is positief."

Toch blijft een actieplan voor duurzame communicatie over de milieuproblemen in Hoboken uit, ondanks het advies van OVAM. Hopelijk zal de gouverneur, die ingeschakeld zal worden, dit eindelijk grondig aanpakken.