Groen district Antwerpen trekt naar lokale verkiezingen met een sterke, enthousiaste ploeg kandidaten

30 April 2024

District Antwerpen

Groen district Antwerpen trekt naar lokale verkiezingen met een sterke, enthousiaste ploeg kandidaten

Groen district Antwerpen verkoos maandag 29 april de top 10 en de lijstduwer van haar districtslijst voor de lokale verkiezingen in oktober 2024. 

Eerder werden Femke Meeusen, Simon Verreet en Anna Touré verkozen als top drie van de lijst. Deze sterke en enthousiaste groep kandidaten werd unaniem verkozen. Samen willen ze van district Antwerpen een district maken waar iedereen zich thuis voelt.

De voorbije jaren heeft het districtsbestuur met Groen schepenen Femke Meeusen en Tom Van den Borne het district en het dagelijkse leven van haar inwoners al een heel stuk fijner en aangenamer gemaakt. Die ingeslagen weg wil Groen district Antwerpen verder bewandelen. De uiteindelijke ambitie is een district waar iedereen zich thuis voelt. Om die ambitieuze doelstelling te bereiken, staat de groep klaar met een sterke en enthousiaste ploeg van kandidaten.

Eerder werd al bekend gemaakt dat Femke Meeusen (plaats 1), Simon Verreet (plaats 2) en Anna Touré (plaats 3) de lijst zouden trekken. Zij worden nu versterkt door:

Plaats 4: Marie Vrelust (26 jaar - Harmonie - Leerkracht lager onderwijs) 

Marie wil zich inzetten om het district nog levendiger te maken. "Het district is het niveau bij uitstek om mensen bij elkaar te brengen. De burgerbegroting, ons diverse cultuuraanbod, de evenementen die we organiseren, onze speeltuinen, ze dragen allemaal bij aan een meer levendig district. Ik wil de trekker zijn van deze initiatieven en ervoor zorgen dat iedere districtsbewoner zich op een of andere manier aangesproken voelt door ons aanbod."

Plaats 5: Jarrin van der Made (21 jaar - Amandus-Atheneum - student sociaal-cultureel werk) 

Het district is het uitgelezen niveau om gemeenschappen met elkaar in verbinding te brengen voor Jarrin. "Het district doet dat door beleid te voeren dichtbij de mensen, afgestemd op de noden van de mensen. Ook onze jongeren verdienen de nodige ruimte om zich te kunnen ontplooien en uit te leven. De publieke ruimte willen we veiliger maken voor vrouwen en meisjes door te zorgen voor voldoende straatverlichting en ingangen langs meerdere kanten."

Plaats 6: An De Cleyn (38 jaar - Dam - wetenschapper & ervaringsdeskundige toegankelijkheid)  

An zet zich dagelijks in voor een meer inclusieve samenleving op alle gebieden. "Iedereen telt mee ongeacht leeftijd, gender, afkomst, seksuele oriëntatie, lichamelijke beperkingen, wat dan ook. Een warme, sociale, groene en inclusieve samenleving is een samenleving die iedereen vooruit helpt."

Plaats 7: Jacques Van Hasselt  (63 jaar - Nieuw Zuid - actieve gepensioneerde)

Jacques gaat voor een levendig district. "Een levendig district is een district waar buurtbewoners zich kunnen verenigen om samen nieuwe beleidsimpulsen te geven aan de politici. Beter dan wie ook weten zij wat er nodig is om de buurt nog aangenamer te maken." Als voormalig ondernemer wil hij ook de stem zijn van de ondernemers in het district. "Een levendig district is ook een plaats waar handelaars en zelfstandigen uitgenodigd worden om zich te vestigen en hun vakmanschap te tonen."

Plaats 8: Anthony Pierards (38 jaar - Klein Antwerpen - hotelmanager)

Tijdens de corona-periode heeft Anthony ondervonden hoe belangrijk een goede invulling van de openbare ruimte is, zeker in een sterk verstedelijkt gebied. "Veel van onze inwoners wonen op een kleine oppervlakte of hebben geen terras of tuin. Ook zij willen geniete van groene ruimte en plaatsen om zich te kunnen ontspannen in de openbare ruimte. Een goede en evenwichtige invulling van onze openbare ruimte is zeer belangrijk als we willen dat iedereen zich goed kan voelen in ons district."

Plaats 9: Willemijn Langius (55 jaar - Harmonie - klantenadviseur Helan) 

Willemijn voelt zich heel betrokken bij haar buurt. "Het is een zeer mooie en aangename plek om te wonen, ook omdat er veel groene ruimte is. Iedere Antwerpenaar verdient open en groene ruimte want dat draagt bij aan de gezondheid en het welbevinden van mensen. Mensen hebben groene ruimte nodig om zich te kunnen ontspannen, om er te kunnen sporten, samen te zijn of elkaar te kunnen ontmoeten."

Plaats 10: Avni Zengin (25 jaar - Kiel - Community manager bij Groen) 

Het district staat het dichtst bij de mensen. Avni wil de creativiteit en input van de Antwerpenaren vertalen naar haalbare beleidsmaatregelen. Als het de bevoegdheden van het districtsniveau overschrijdt, wil hij die ideeën mee verdedigen bij het gemeentebestuur "Het zijn de buurtbewoners die beter dan wie ook weten wat de buurt nodig heeft. Ik wil naar hen luisteren en samen met hen pistes zoeken om de buurt nog groener en socialer te maken."

 

Districtsschepen Tom Van den Borne (plaats 33) en districtsraadsleden Regina Verstraeten (plaats 31) en Anne Poppe (plaats 32) duwen de lijst. Ook voormalig Europees parlementslid Bart Staes steunt de lijst.

Werk maken van een district waar iedereen zich thuis voelt, vertaalt zich voor Groen in deze prioriteiten: groene en gezonde wijken, aangename en veilige straten en pleinen, en een rijk en gevarieerd cultuur-, jeugd-, sport- en seniorenaanbod voor iedereen. Bovendien wil Groen ook nog meer van onderuit werken en bewoners stimuleren om mee hun buurt mooier te maken.

Lijsttrekker Femke Meeusen: “De voorbije jaren hebben we met Groen in het districtsbestuur al veel verwezenlijkt in de verschillende wijken van ons district. Met dit straf team staan we klaar om daar nog verdere stappen in te zetten."