Kopstukken districtslijst Antwerpen bekend

17 Oktober 2023

District Antwerpen

Kopstukken districtslijst Antwerpen bekend

Na een dikke 10 jaar in de meerderheid is het tijd voor nóg meer Groen in het districtsbestuur.

Dinsdagavond beslisten de leden van Groen district Antwerpen over de kop van de Groen districtslijst. Femke Meeusen, Simon Verreet en Anna Touré - een jong en divers trio - zullen voor de districtsraadsverkiezingen aan de kar trekken. Huidig schepen Tom Van den Borne geeft na twee legislaturen de fakkel door, maar werkt met veel drive verder tot eind 2024 en steunt de nieuwe lijst volop.

Op zondag 13 oktober 2024 trekken de Vlamingen naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Groen district Antwerpen maakt de top van haar lijst bekend voor de districtsraadsverkiezingen van district Antwerpen. Femke Meeusen (32 jaar) zal de groene lijst trekken. Ze wordt geflankeerd door Simon Verreet (37 jaar) en Anna Touré (40 jaar). Dit trio staat klaar om het district nog groener te kleuren.

Anne Touré: "Een district is een niveau om heel concreet aan politiek te doen, dicht bij bewoners te staan en echt heel zichtbaar dingen te veranderen. Vaak kleinschalig. Maar wel zaken die er écht toe doen in het dagelijks leven van mensen. Denk aan een veiligere fietsinfrastructuur of wijkgerichte initiatieven zoals burenborrels. Op straat en in onze wijken zijn we heel aanspreekbaar. Zo pikken we heel wat kleine vragen en bemerkingen op en gaan ermee aan de slag."

De groene fractie bestaande uit acht leden heeft de voorbije jaren een heel aantal nieuwe initiatieven op de agenda van de raad gezet. Fractieleider Simon Verreet: "We hebben lokale initiatieven genomen om de openbare ruimte te dekoloniseren, om groene bushokjes te plaatsen, te zorgen voor zwemwater in openlucht. Gisteren nog hebben we een voorstel tot masterplan ingediend om van het Albertpark, het Harmoniepark en de tuin van het Provinciehuis één groot park te maken." 

Binnen het college voeren Tom Van den Borne en Femke Meeusen het bestuursakkoord uit. Dat heeft een stevige groene inslag, maar ook in de uitwerking ervan wegen beide schepenen sterk door. Ze laten het verenigingsleven bloeien en maakten zelfs tijdens corona maximaal mogelijk wat kon. Zo werden er bijvoorbeeld coronaserenades georganiseerd. Zowel in de binnenstad als in Antwerpen Noord werden de voorbije jaren tientallen woonerven aangelegd. De buurtcoaches werden in het leven groepen en met succes want er waren nooit zo veel straatfeesten, speelstraten, geveltuinen en groenslingers. De Lange Ridderstraat, Brusselstraat, Johannasteeg en Regentstraat transformeerden tot tuinstraat. Er werden kilometers aan nieuwe fietspaden aangelegd. Het Stadspark wordt heropgewaardeerd. De Burgerbegroting waarmee jaarlijks 10% in handen van bewoners ligt, is intussen al aan de tiende editie toe.

Femke Meeusen: "We zijn fier op al onze Groene verwezenlijkingen. Door onze realisaties wordt ons district mooier en aangenamer. Na 2024 willen we op dat elan blijven verder gaan. Na een dikke 10 jaar in de meerderheid is het tijd voor nóg meer Groen in het districtsbestuur."

Wat nu al vaststaat, is dat in het groene verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 2024 het verder vergroenen van het district belangrijk zal zijn. We willen eindelijk starten aan het Spoorpark tussen Zurenborg en Borgerhout, een door de buurt gedragen invulling voor de Stuivenbergziekensite en de plaats waar de gesloopte officierswoningen stonden op de Kielse Vest. Alle wijken van ons district verdienen woonerven en tuinstraten om het samenleven en wonen aangenamer te maken. De rol van de buurtcoaches breiden we uit naar cultuur, jeugd en sport. Samen met de bewoners, van onderuit, willen we zorgen voor een district waar het fijn wonen is voor iedereen.