Hoe omgaan met deelsteps?

Het mobiliteitsbeleid van schepen Kennis maakt volgens Groen ook op vlak van deelsteps te weinig keuzes. Er zal meer moeten gebeuren dan dropzones afbakenen in de toeristische binnenstad. Net als in andere steden wordt Antwerpen met dezelfde uitdagingen geconfronteerd. Chaos op voetpaden, te hoge snelheden, ernstige ongevallen, kortom: gevaarlijke situaties. In woonwijken zijn achtergelaten deelsteps op voetpaden een plaag. En al te vaak wordt er te snel en roekeloos gereden.

Groen vraagt het stadsbestuur om, net zoals in Brussel, maatregelen te nemen om het hoofd te bieden aan deze uitdagingen. En om na een jaar te evalueren wat de impact ervan is.

Op drie fronten zien wij grote uitdagingen:

Overlast

Het stadsbestuur moet ruimtelijke keuzes durven maken: waar willen we deelsteps en waar niet? Nu zijn het al te vaak voetgangers die de prijs moeten betalen door meer obstakels op het voetpad en minder vrije ruimte. Doordat steps zonder gevolgen op voetpaden, in parken, in smalle doorgangen, … worden achtergelaten, belemmeren ze de passage.

Overtredingen

De federale overheid verstrengde recent de regels rond het gebruik. Toch gaan veel overtredingen nog zonder gevolg, wat leidt tot gevaarlijke situaties. Wie te snel en roekeloos rijdt, of de deelsteps op voetpaden achterlaat, moet beboet worden. En er is ook dringend duidelijkheid nodig wat betreft de regels en aansprakelijkheid voor deelsteps die overal in het rond gestrooid worden.

Ongevallen

Tenslotte is er nood aan sensibilisering rond de risico's van deelsteps. Ongevallen zijn vaak heel ernstig, niet alleen voor de gebruikers, maar ook voor derden die worden aangereden. De ongevalcijfers kenden de voorbije jaren een opwaartse trend, en de ongevallen met steps dragen hier enorm toe bij. Veel ongevallen worden ook niet door de politie geregistreerd, maar wel op de spoedafdelingen van onze ziekenhuizen.


Ons lijkt het alvast onhoudbaar om de situatie zoals ze nu is te behouden. Wij pleiten ervoor om, net zoals in Brussel, een duidelijk kader uit te tekenen. Als dan blijkt dat de situatie niet verbetert, moeten daar conclusies aan gekoppeld worden.

Wij zijn benieuwd naar jouw mening! Hoe moet ’t stad hiermee omgaan?