Kinderboerderij Wilrijk

02 April 2014

Wilrijk

"De kinderboerderij is voor heel het district Wilrijk en ook ver daarbuiten van groot belang. Het feit dat stadskinderen daar kennis kunnen maken met het boerderijleven maakt dat vele (Wilrijkse) scholen, de jeugddienst en vele individuele ouders en kinderen de kinderboerderij bezoeken."

Het huidige stadsbestuur vindt dat de uitbating van een kinderboerderij  geen kerntaak van de stad is. Schepen voor jeugd Nabilla Ait Daoud (NV-A)  schetste eind vorig jaar hoe de boerderij gerund moet worden nadat Boer Karl in februari op pensioen gaat: "De kinderboerderij moet zelfbedruipend zijn. We gaan dan ook op zoek naar een private partner die de kinderboerderij commercieel kan uitbaten". Heel Wilrijk werd met verstomming geslagen. Boer Karl zag zijn levenswerk in vlammen opgaan. 36 jaar lang bouwde hij de kinderboerderij uit tot het pareltje van de sociale en pedagogische plek die de kinderboerderij vandaag is. Naast de vele kinderen en scholen die de boerderij jaarlijks bezoeken, biedt de boerderij ook een werkplek aan mensen die rust en ruimte nodig hebben. Vele kinderen en scholen uit de stad vinden op de boerderij een plek waar ze leren hoe de natuur werkt en kunnen er zien waar ons voedsel vandaan komt. Brood bakken, honing en kaas maken, de groententuin, geiten en koeien melken,? Iedereen kan hier terecht! Daarnaast biedt de kinderboerderij kansen aan mensen die op de reguliere arbeidsmarkt niet kunnen aarden omwille van de werkdruk of de werkomgeving. Ook jongeren die omwille van allerlei redenen een rustpunt nodig hebben, kunnen terecht bij het boerderijleven dichtbij de stad. Hier krijgen ze de ruimte om in de buitenlucht op hun eigen tempo hun werk te doen. Je kan niet overschatten hoe belangrijk dat is voor de eigenwaarde van deze mensen.Op 5 december bracht de Wilrijkse districtsraad onder impuls van Groen een advies uit naar de stedelijke overheid:

 

"De kinderboerderij is voor heel het district Wilrijk en ook ver daarbuiten van groot belang. Het feit dat stadskinderen daar kennis kunnen maken met het boerderijleven maakt dat vele (Wilrijkse) scholen, de jeugddienst en vele individuele ouders en kinderen de kinderboerderij bezoeken. Alle partijen in Wilrijk onderschrijven het belang van de vele sociale functies die de kinderboerderij uitoefent en vragen om ruim de tijd te nemen om een goed concept uit te werken. De districtsraad van Wilrijk vraagt dan ook om:

  • vrij en gratis inkom voor iedereen gedurende 6 dagen op 7, elke dag van 10.00 uur tot 16.00 uur, actieve natuur- en milieueducatie aan basisscholen en begeleide rondleidingen aan families en groepen om hen vertrouwd te maken met boerderijdieren en producten;
  • ontvangst van groepen bezoekers in het weekend, families met kinderen;
  • trimestriële educatief-recreatieve activiteiten en evenementen verbonden met het werk en leven op de boerderij;
  • werkplaatsen verbonden met de natuur, voor een diversiteit aan vrijwilligers;
  • uitleendienst van dieren (dier-o-theek) voor scholen, zorgcentra ... voor didactische doeleinden;
  • oog te hebben voor het feit dat de kinderboerderij nu kansen geeft aan mensen die op de reguliere arbeidsmarkt niet gemakkelijk hun weg vinden;
  • zich te houden aan alle stedelijke en federale voorschriften en wetten mbt het dierenwelzijn.
  • Daarnaast adviseert de districtsraad Wilrijk om blijvend oog te hebben voor de mobiliteit en de leefbaarheid van de hele zone rond de kinderboerderij, industriezone, ...
  • De districtsraad adviseert dat het college van burgemeester en schepenen de volgende 2 jaar voldoende werkingsmiddelen voorziet voor de verderzetting van de kinderboerderij in eigen beheer."

AG VESPA biedt de concessie voor uitbating van de kinderboerderij aan via biedingen onder gesloten omslag. De inschrijvingen zullen in een openbare zitting geopend worden in de kantoren van AG VESPA in de Generaal Lemanstraat, op 16 mei om 14 uur. De kandidaten mogen daarbij aanwezig zijn. Alle kandidaten dienen hun dossier onder gesloten omslag te bezorgen. Dit houdt in dat er geen mogelijkheid aan de kandidaten wordt gegeven om hun dossier mondeling te verdedigen. Blijkbaar is een gesprek met een kandidaat overnemer voor de stad Antwerpen irrelevant? Voor Groen is juist wél van belang. Groen vraagt dat er vóór het toewijzen van de concessie een gesprek georganiseerd wordt met de kandidaten.