Groen bezorgd over de resultaten van lood in bloed

06 December 2023

Hoboken

Groen bezorgd over de resultaten van lood in bloed

Vandaag nemen we kennis van de resultaten van de halfjaarlijkse meting van lood in bloed bij kinderen in Hoboken.

Op aandringen van Groen werd de halfjaarlijkse meting van lood-in-bloedwaarden bij kinderen in Hoboken uitgebreid naar een ruimere omgeving dan enkel de wijken Moretusburg en Hertogvelden. Helaas zijn die waarden ook in de andere wijken te hoog. Bij bijna één op vier van alle geteste kinderen zijn de waarden hoger dan 4 µg/dl bloed. Voor de getroffen gezinnen is dit echt slecht nieuws. Het Agentschap Zorg en Gezondheid pleit voor een waarde onder de 2µg/dl bloed, maar daar staan we dus weer verder af.

Al in september stelde Betty Van Dyck, districtsraadslid in Hoboken, vragen rond de stijging in de uitstoot van bijvoorbeeld arseen. Hoewel het volgens Umicore moeilijk is om vooral bij metalen in uitvallend grof stof te achterhalen wat de oorzaak is, werd toen toch al gewezen op de mogelijke impact van de harde wind en de storm.

Groen vraagt zich ook af of er voldoende toezicht is geweest op de maatregelen die aannemers in acht moeten nemen bij bijvoorbeeld de heraanleg van straten.

Antwerps fractieleider Ilse van Dienderen besluit: “Deze resultaten zijn verontrustend. We verwachten dan ook een beter en gecoördineerd plan, met meer en betere maatregelen door Umicore en meer toezicht door de overheid.”