Groene en klimaatneutrale stad


Groen streeft naar een klimaatneutraal Antwerpen tegen 2040. Om deze doelstellingen te verwezenlijken, streven we naar een 50 % reductie van de uitstoot tegen 2030, ten opzichte van 2005. Het huidige beleid van het stadsbestuur is absoluut onvoldoende om zelfs maar de huidige doelstellingen van 40 % reductie in 2030 en 100 % in 2050 te behalen. Met Groen willen we een heel concreet route- en actieplan opstellen dat jaar per jaar aangeeft hoe we de reducties willen waarmaken. Ambitieuze doelstellingen formuleren volstaat niet. Veel belangrijker is het om ondubbelzinnige en welomschreven acties uit te werken en op te nemen in routeplannen voor de korte, middellange en lange termijn.

We gaan voor woningen en gebouwen die bijna geen energie meer verbruiken. We weren auto’s op fossiele brandstoffen zo snel mogelijk uit het centrum van de stad.

Antwerpen wordt een groene stad: een stad waar het aangenaam is om te wonen, met gezonde lucht, met groen op wandel- en fietsafstand voor iedereen. We willen meer grote parken, maar ook meer groen op wijkniveau en meer natuur langs de straten, aan de gevels en op de daken. We willen een stad die voorbereid is op klimaatverandering, op hitte, droogte, wateroverlast. Antwerpen wordt ook een circulaire stad, waar we grondstoffen sparen, materialenkringlopen sluiten en afval vermijden. Op termijn gaan we voor zero afval.

Een goede milieuhandhaving vormt het sluitstuk van het lokale milieubeleid, en dus moet milieuhandhaving een plaats krijgen in het zonale veiligheidsplan. Verder is dit een gedeelde verantwoordelijkheid van de milieudienst, die actief haar controlefunctie opneemt en instaat voor een goede klachtenbehandeling, en de lokale politie, die van milieucriminaliteit een prioriteit maakt.

Terug naar Overzicht

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?