Nieuwe stedelijke topfunctie: de matchmaker


Voor belangrijke maatschappelijke thema’s worden soms eigen functies gecreëerd (zoals de intendant voor de overkapping). Groen installeert de komende legislatuur een 'stedelijke matchmaker': die mobiliseert alle krachten en zet de neuzen in dezelfde richting om in de volgende legislatuur de jongerenwerkloosheid in Antwerpen te halveren.

De stedelijke matchmaker:

gaat op zoek naar duurzame langetermijnoplossingen, los van politieke realiteiten of wisselende coalities.

zoekt samen met ondernemers, middenveld en onderwijs naar jobs voor jonge werkzoekenden. De bestaande structurele mismatch is te belachelijk voor woorden: de verhalen van bedrijven die enorme inspanningen doen om nieuwe jongeren te bereiken zijn legio, die van jongeren op zoek naar werk ook. Toch lukt het maar niet elkaar te vinden. De matchmaker brengt partners als UNIZO, de haven, onderwijskoepels en middenveldorganisaties samen om structurele oplossingen uit te werken.

zoekt naar oplossingen die leiden tot duurzame tewerkstelling: dit houdt een focus op opleidingstrajecten en langetermijncontracten in.

maakt afspraken met bedrijven om zelf opleidingsprogramma’s te voorzien (voor de technische jobaspecten of voor Nederlands op de werkvloer) of de eigen instapcriteria te verlagen. Dit kan door actief gebruik te maken van maatregelen zoals IBO of (Win Win) Activaplannen, of door opleidingsacties te organiseren met de VDAB, specifiek gericht op knelpuntberoepen. Bedrijven kunnen plekken aanbieden waar jongeren zonder diploma kunnen leren en werken en zo hun kwalificaties halen. Ze intensifiëren hiervoor hun samenwerking met het deeltijds onderwijs en hebben tegelijk aandacht voor de meest kwetsbare groep.

geeft aanzet tot actief investeren in jobaanbod. De opkomende digitale economie (smart city ...) biedt bijvoorbeeld tal van nieuwe kansen voor jongeren.

zorgt voor het juiste opleidingsaanbod. Bedrijfssectoren zullen nog meer dan nu samen met onderwijs en VDAB werk moeten maken van aangepaste vorming en bijscholing. De matchmaker houdt hiervoor de vinger aan de pols.

zet in op betere samenwerking tussen scholen, ondernemingen, jongerenorganisaties en de overheid.

brengt hiervoor een taskforce samen van ondernemers, werknemers, overheid, onderwijs en sociale organisaties.

Terug naar Jobs

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?