De stad als werkgever


De stad speelt als werkgever een actieve rol voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt:

De stad blijft een belangrijke werkgever voor kortgeschoolde functies.

De stad hanteert geen verbod op levensbeschouwelijke, religieuze of andere symbolen bij haar personeel. Het hoofddoekenverbod wordt afgeschaft. Centraal staat een correcte en vriendelijke dienstverlening aan de Antwerpenaars. Dat is het enige criterium om mensen al dan niet aan te werven.

Bij aanwerving ligt de nadruk op competenties in plaats van op de diplomavereisten. De selectieproeven peilen naar de vereiste competenties.

De stad schrijft een sociale clausule in bij de gunning van overheidsopdrachten met duidelijke streefcijfers voor kansengroepen en maakt gebruik van de wettelijke mogelijkheden om overheidsopdrachten voor te behouden voor de sociale economie, maatwerkbedrijven en beschutte werkplaatsen.

We blijven inzetten op gezonde arbeidsomstandigheden en gaan hierover in overleg met verschillende sectoren. Bovendien maken we werk van een preventiebeleid rond burn-out, stress en suïcide voor stadsmedewerkers.

Terug naar Jobs

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?