Inspraak


Grote omwentelingen op het vlak van mobiliteit hebben nood aan transparantie en inspraak van de burger. Daarom voorzien we onderstaand proces bij de concrete toepassing van ons mobiliteitsplan.

Experts stellen concrete plannen op, maar in een zeer open proces. Bewoners, organisaties en bedrijven kunnen van bij de start en gedurende heel het proces participeren, zowel online als via overlegmomenten.

We voeren een breed algemeen debat met stad en regio en werken concrete plannen uit met de directe betrokkenen (burgers, verenigingen, bedrijven en scholen) en met experts. We trekken lessen uit de ervaringen met de inspraak voor de overkapping van de Ring om deze nieuwe aanpak te doen slagen.

Specifiek voor bedrijven en bedrijfsorganisaties roept de stad een permanent ‘overlegcomité openbare werken’ in het leven, waar niet alleen het mobiliteitsplan, maar ook alle werken in de stad aan bod komen.

In alle districten beslissen bewoners mee over de heraanleg van straten en pleinen.

Terug naar Mobiliteit

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?