Herovering van het openbaar domein


Grote delen van het openbaar domein worden nu gebruikt om te parkeren, een serieuze onderbenutting. Minder parkeerplaatsen op straten en pleinen zorgt voor meer leefkwaliteit. Daarom gaan we manieren uitwerken om dat openbaar domein te heroveren. Voor de auto’s van de bewoners voorzien we alternatieven.

We geven het openbaar domein terug aan de mensen. Dat doen we door parkeergebouwen binnen de Ring deels om te vormen tot buurtparkings voor bewoners. De bouw van individuele parkings in woonprojecten is niet langer verplicht. Een woonproject (vijf eenheden of meer) mag maximum één parkeerplaats per wooneenheid voorzien. Minimum één parkeerplaats per aangesneden schijf van vijf is voorbehouden voor een deelauto.

Er worden geen verharde opritten of garages meer vergund aan individuele woningen. Bedrijfsparkings worden enkel nog vergund als zij openstaan voor gemengd gebruik, namelijk voor het bedrijf én - na de bedrijfsuren – de bewoners. Op die manier maken we openbaar domein vrij voor stadsleven. In buurten met een duidelijke overdruk kunnen we buurtparkings aan de rand van de wijk plannen, om zo extra publiek domein vrij te maken. 

We bouwen park-and-rides/bikes op knooppunten van openbaar vervoer in de rand van de stad. Openbaar vervoer en fietssnelwegen moeten zo snel en comfortabel zijn dat ze voor bezoekers de vanzelfsprekende optie vormen. Bezoekers komen niet met hun auto de stad binnen, maar laten hem thuis of parkeren hem op een park-and-ride aan de rand van de stad. Voor minder mobiele mensen en zorgberoepen werken we, in overleg met de respectieve belangenbehartigers, oplossingen op maat uit.

Terug naar Mobiliteit

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?